Tájékoztatás az értékpapírok kiadásáról

Hírek, közzétételek

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk az értékpapírok kiadásáról a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” (továbbiakban: Buda-Cash) felszámolási eljárásában.

Lezárult a Buda-Cashnél fellelhető vagyon vizsgálata, amely egyes értékpapírokban és pénzeszközökben hiányt mutatott ki.

Értékpapírok esetében a hiány azt jelenti, hogy egyes értékpapírokból kevesebb van meg ténylegesen, mint amennyi az ügyfelek összesített követelése, így teljes mértékű kielégítés nem várható. Ezeknél az értékpapíroknál kidolgozás alatt áll a jogi környezetbe illeszkedő kiadási menetrend. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény (továbbiakban: Bszt.) 136. §.-ának 2015. július 7-től hatályos rendelkezései már tartalmazzák az ilyen esetekben alkalmazandó felosztási mechanizmust. Amint elkészül a törvény alapján megfogalmazott kiadási menetrend, tájékoztatni fogjuk a Buda-Cash ügyfeleit a kiosztásról. A következő értékpapírok esetében van hiány, így kiadásuk további késedelmet szenved:

 •         RICHTER GEDEON NYRT.
 •         A231124A07 számú állampapír
 •         A181220A13 számú állampapír
 •         FOTEX NYRT. (EUR)
 •         OTP BANK 16/09/19
 •         OPUS SEC 16/10/31.
 •         D151223 számú diszkont kincstárjegy
 •         D150916 számú diszkont kincstárjegy
 •         D150722 számú diszkont kincstárjegy
 •         D150527 számú diszkont kincstárjegy
 •         M.TELEKOM NYRT.
 •         MOL NYRT. törzsrészvény
 •         D150401 számú diszkont kincstárjegy
 •         A190624A08 számú állampapír
 •         OTP BANK NYRT. törzsrészvény
 •         A201112A04 számú állampapír

Sok olyan ügyfél van, aki pénzt – forintot vagy devizát – tartott a számláján, és ezt szeretné visszakapni. Megállapítást nyert az is, hogy az ügyfelek teljes mértékű kielégítésére elegendő pénzeszköz nem áll rendelkezésre a Buda-Cash különböző számláin. A pénzkövetelések kiosztására a felszámolási eljárás későbbi szakaszában meghatározható mértékben kerül majd sor. Jelen esetben vizsgáljuk, hogy az érintett ügyfelek milyen mértékig fognak tudni hozzájutni pénzükhöz.

Szeretnénk tájékoztatni a Trend portfólióval rendelkező ügyfeleket, hogy az ő esetükben sincs meg a teljes mértékű kielégítéshez szükséges vagyon. Jelen esetben itt is azt vizsgáljuk, hogy az érintett ügyfelek milyen mértékig fognak tudni hozzájutni pénzükhöz.

Azoknak az ügyfeleknek, akik a Saxo Bankban elhelyezett külföldi értékpapírokkal vagy pénzeszközökkel rendelkeznek, a felszámoló hatáskörén kívülálló okok miatt, egyelőre nem lehetséges az eszközeik kiadása. Az ügyfelek javára nyilvántartott eszközökhöz ugyanis a felszámoló jelenleg nem fér hozzá, mivel a Saxo Bank visszatartja azokat. A Saxo Bank eljárásának az az oka, hogy a svájci jegybank 2015. januári döntése következtében a magas kockázatú, tőkeáttételes devizaügyleteket kötött ügyfeleknek igen jelentős tartozása halmozódott fel, és a Saxo Bank ennek fejében tartja vissza a nála lévő eszközöket mindaddig, amíg a felé fennálló összes tartozás nem kerül rendezésre. A felszámoló nem fogadja el a Saxo Bank eljárását, ugyanakkor a Saxo Banknál elhelyezett értékpapírokhoz és pénzeszközökhöz hozzáférni nem tud, így a tulajdonosoknak sem tudja egyelőre kiadni azokat. Az értékpapírok visszaszerzése érdekében az egyeztetés folyamatos a Saxo Bankkal, a szükséges jogi lépéseket megtesszük, a fejleményekről az ügyfeleket tájékoztatni fogjuk.

Az amerikai New Jersey-ben működő Pershing LLC és a Buda-Cash kapcsolatában ugyanez a helyzet. Az értékpapírokra – jellemzően amerikai kibocsátású részvények – az ügyféltől a megrendelést a Buda-Cash vette fel, ám a papírok megvételét és nyilvántartását a Pershing LLC végezte. Az értékpapírok most is az ő számláikon vannak, ugyanakkor negatív egyenleg — csakúgy, mint a Saxo Banknál —jelentős. A felszámoló már megkereste a Pershing LLC-t is az ügy mielőbbi rendezése érdekében, ám ezidáig válasz nem érkezett. Ha az egyeztetés nem jár majd sikerrel, itt is bonyolult peres eljárásra lehet számítani, amelynek lezárultáig az értékpapírokat a Buda-Cash nem kapja vissza, így nem is tudja azokat kiadni az ügyfeleknek.

A Saxo Banknál és a Pershing LLC-nél az alábbi papírok vannak: (link)

Azokat az ügyfeleket, akik ilyen papírokkal rendelkeznek, a fentiekben részletezettek szerint további türelemre kérjük, mivel problémájuk megoldása hosszabb időt vesz igénybe.

A már lejárt D150415 kincstárjegyek kiadása a törvény szerinti felosztással, arányosan kerül majd kiadásra, ahogy azt a Bszt. módosítása is tartalmazza.

Azokat az ügyfeleket, akik a Buda-Cash-nél meglévő, nem hiányzó értékpapírral rendelkeznek, folyamatosan hívjuk be adategyeztetésre, hogy ezt követően az ügyfél által megadott új értékpapírszámlára transzferálhassuk az ügyfél papírjait. Ily módon hozzávetőleg 3-4 ezer ügyfél jut hozzá teljes mértékben értékpapírjaihoz a kiadási folyamat során.

A személyes azonosítás azért is szükséges, mert az ügyfél listán találtunk nem létező személyt is. A felszámoló nyilvánvalóan el szeretné kerülni a nem létező személyek felé való transzferálás lehetőségét, így nem mellőzhető az azonosítás.

Ismételten szeretnénk felhívni az ügyfelek figyelmét, hogy az értékpapírok transzferálásához értékpapírszámla nyitására van szükség, különben nem tudjuk elindítani a transzfert. Ezért a személyes adategyeztetésre már megnyitott új értékpapírszámla birtokában, annak azonosító adataival legyenek szívesek befáradni.

Kérjük az ügyfeleket, hogy továbbra is figyeljék a Buda-Cash, valamint a PSFN Kft. honlapján (www.budacash.hu illetve www.psfn.hu) elérhető közleményeket, amelyeket folyamatosan aktualizálunk.

Tisztelettel:

Buda-Cash Brókerház Zrt. "f.a."

Vissza
­