A Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” felszámolója megkezdte az értékpapírok kiadását

Hírek, közzétételek

A Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” felszámolója megkezdte az értékpapírok kiadását

A Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” felszámolója ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda valamennyi értékpapírszámla zár alá vételét feloldotta, ezért a felszámoló megkezdte az értékpapírok kiadását.

 

A fellelhető ügyfélvagyon kiadása csak azokra a meghatározott értékpapírokra, befektetési termékekre terjedhet ki, melyek fellelhetősége és tulajdonosi köre minden kétséget kizárhatóan beazonosítható, ezért szükséges és indokolt az ügyfelek egyenkénti, személyes azonosítása és ellenőrzése.

 

A vagyonelemek kiadásáról az érintettektelefonon kapnak értesítést időpont egyeztetés céljából.

 

Az egyeztetett időpontban a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” 1118 Budapest Ménesi út 22. címén fogadják az ügyfeleket személyes beazonosításra, ahol az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatni:

  • természetes személyek: személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító igazolvány;
  • jogi személyiséggel rendelkező, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek: hitelesített, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, eredeti, 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány, meghatalmazott esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, a jelenlévő személy személyi igazolványa és lakcímkártyája;
  • Magyarországon vezetett értékpapírszámla meglétének igazolása, amely elengedhetetlen a transzferáláshoz;
  • Kitöltött transzferálási formanyomtatvány – az időpont egyeztetést követően megküldjük az ügyfelek részére, amelyet kitöltve, aláírva személyesen a megadott időpontban le kell adni.

Kérjük, hogy akinek a telefonszáma nincs leadva a Buda-Cashnél, az az info@budacash.hu e-mail címreküldve minél hamarabb adja meg telefonos elérhetőségét a gyorsabb ügyintézés és a mielőbbi időpont egyeztetés érdekében.

Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” felszámolója

 

További információ: Gyakran Ismételt Kérdések

Vissza
­