Gyakran ismételt kérdések

Hírek, közzétételek

Tartalomjegyzék:

1. Mit kell tennie, ha nincsenek meg a szerződései?

2. Mit kell tennie, ha ügyfélkódját elfelejtette?

3. Mit kell tennie, ha adataiban változás történt?

4. Mit kell tennie, ha nem tudja megnyitni, kinyomtatni a letölthető dokumentumokat?

5. Mit tegyen, ha nem tud belépni a MyBuda-Cash ügyfélkapuba?

6. Mit tegyen, ha nem működik a MyBuda-Cash ügyfélkapu?

7. Miként juthat és milyen mértékű kártalanításhoz?

8. A BEVA mekkora összeget kártalanít?

9. Meddig fogadja be a BEVA a kártalanítási igényeket?

10. Mikor juthat hozzá a befektetett pénzéhez, részvényeihez egyéb követeléseihez?

11. Miként értelmezhető a 2015. március 4-i fordulónappal készült egyenlegközlő?

12. Mit kell tennie, ha tartozása áll fenn a BUDA-CASH felé?

13. Honnan tudja, hogy tartozása áll fenn és milyen összegben?

14. Hová utalhat, ha tartozás vagy bármilyen jogcím alapján fizetési kötelezettsége keletkezett?

15. Van-e lehetőség a tartozás készpénzben történő megfizetésére?

16. Hogyan zajlik a felszámolás során beküldött hitelezői igények feldolgozása?

17. Mit kell tennie, ha hiányosan és/vagy pontatlanul adta be a hitelezői igényét?

18. Hol lehet megindítani személyesen a vagyonkiadási eljárást?

19. Egyéb ügyintézésre van-e lehetőség a BUDA-CASH-nél?

20. Milyen eljárás irányadó az értékpapírok kiadására (transzferálására)? Hova lehet transzferálni az értékpapírokat? 

21. Melyek a transzferálási és utalási megbízások teljesítésének feltételei?

22. Mit jelent a vagyonkiadás előtti azonosítás?

23. Személyes azonosítás és vagyonkiadásnak mi a menete? Milyen iratokra van szükség?

24. Mi az eljárás menete a közjegyzői hitelesítéssel történő beazonosítás és transzferálási és/vagy utalási megbízás benyújtása során?

25. Hogyan kell eljárnia azoknak az ügyfeleknek, akik a felszámolás időszakában már azonosították Önmagukat (személyesen vagy közjegyző előtt) és új transzferálási és/vagy átutalási megbízást kívánnak benyújtani?

26. Mit kell tennie, ha nem tud jelen lenni a személyes ügyintézésnél?

27. Milyen díjak terhelik a transzferálás és/vagy deviza utalás megindítását?

28. A számlán fellelhető valamennyi értékpapír egyszerre kerül kiadásra?

29. Milyen tranzakciókra kerülhet sor személyes ügyintézés alatt?

30. Készpénzben felvehető a részvények, illetve a fellelhető devizák ellenértéke?

31. Mi történik, ha az ügyfélszámlán lévő valamennyi pénzeszköz, illetve pénzügyi eszköz átutalásra, illetve transzferálásra kerül?

32. Meghatalmazások 1. Hogyan lehet eljárni, ha az eljáró személy nem tulajdonosa az értékpapírszámlának, hanem értékpapírszámla-meghatalmazottként jár el?

33. Meghatalmazások 2. Hogyan lehet eljárni, ha az eljáró személy nem tulajdonos és nem is meghatalmazott az értékpapírszámla vonatkozásában?

34. Meghatalmazások 3. Hogyan lehet eljárni jogi (ügyvédi) képviselet útján?

35. Meghatalmazások 4. Milyen formában adhat meghatalmazást jogi személy?

36. Mi a külföldi bejegyzésű jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetén követendő eljárási rend?

37. Mit jelent a hiányos pénzeszközök és vagyonelemek arányos kiosztása?

38. Mit jelentenek a hiányos termékek során képzett homogén csoportok?

39. Milyen csoportba tartoznak az időközben lejárt diszkontkincstárjegyek?

40. Az árfolyamveszteségből adódó kárt ki téríti meg?

41. Mi történik a közjegyző által hitelesített értékpapír transzferálási és deviza utalási megbízás formanyomtatvány megérkezése után?

42. Milyen portfólió kezelési termékei voltak a BUDA-CASH Brókerház Zrt-nek?

43. Milyen szolgáltatások kezelője volt a Gain Capital?

44. Hogyan juthat hozzá a kiadható pénzeszközökhöz?

45. Bármilyen bankszámlaszámra lehetséges a devizák utalása?

46. Hogyan lehet a kiadható portfólió kezelési szolgáltatásokban elhelyezett vagyonelemekhez hozzájutni?

47. Mi a különbség a transzferálási és az utalási megbízás formanyomtatványok között?

48. A transzferálási és utalási formanyomtatványok beadása után, de még a tranzakciók teljesítése előtt a BUDA-CASH küld visszaigazolást az érintett ügyfeleknek a tranzakciók indításáról? 

49. Honnan tudható, hogy mekkora mennyiségű értékpapír, ill. pénzeszköz kiadása várható az ügyfél részére?

50. Milyen vagyonelemeket tud a BUDA-CASH kiadni az ügyfelek részére?

51. Hogyan lehet eljárni TBSZ (Tartós Befektetési Számla) és/vagy NYESZ (Nyugdíj Elő takarékossági Számla) számlatípusoknál?

52. Hogyan kell eljárni TBSZ (Tartós Befektetési Számla) és/vagy NYESZ (Nyugdíj Elő takarékossági Számla) számlatípusok másik intézményhez történő jogfolytonos utalása esetén?

53. Hogyan kell eljárni TBSZ (Tartós Befektetési Számla) és/vagy NYESZ (Nyugdíj Elő takarékossági Számla) számlatípusok megszüntetése és más intézménynél vezetett szabad számlára történő utalása esetén?

54. Milyen adózási szabályok vannak a TBSZ (Tartós Befektetési Számla) és/vagy NYESZ (Nyugdíj Elő takarékossági Számla) számlatípusokhoz kapcsolódóan a felszámolás alatt?

55. Mit kell tudni a portfólió kezelési szolgáltatásokban megjelenő ACCESS befektetési jegy és hol kapható róla bővebb információ?

56. Az értékpapírok és egyéb instrumentumok után járó osztalékok kifizetése hogyan történik?

57. A hiányos vagyonelemek után járó osztalékok kifizetése hogyan történik?

58. Mit jelent az állomány-átruházási eljárás a BUDA-CASH viszonylatában? Ez milyen módon érinti a BUDA-CASH ügyfeleit?

59. Mi az oka, hogy egyes nem amerikai (US), hanem európai (pl: DL) ISIN kóddal rendelkező értékpapír nem kiadhatónak van minősítve?

60. Mit tesz a BUDA-CASH a SAXO Bank ügyében?

61. A 2015. évi CCXIV törvény (Quaestor-törvény) vonatkozik a BUDA-CASH károsultjaira?

62. Azok a vagyonelemek, melyek nincsenek benne a 2016. március 16-i vagyonvizsgálatról szóló tájékoztatóban, szenvedtek-e hiányt?

63. Mit kell tudni a KBC Securities letéti helyen lévő, külföldi kibocsátású értékpapírok kiadásával kapcsolatos eljárásról?

64. Hova fordulhat bővebb tájékoztatásért? 

65. Hogyan lehetéseg elértéktelenedett, illikvid pénzügyi eszközökről lemondani?

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Mit kell tennie, ha nincsenek meg a szerződései?

A letölthető dokumentumok közül válassza ki a „Kérelem szerződés másolatáról” elnevezésű nyomtatványt, amelyet kinyomtatva, szíveskedjen postai úton megküldeni a BUDA-CASH székhelyére, a 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. címre. A nyomtatvány az alábbi oldalon érhető el:

kerelem-szerzodes-masolatrol.pdf

A kérelem beérkezését követően 5 munkanapon belül kérése szerint telefonon vagy levelében megadott e-mail-címére küldve elektronikus úton értesítjük a szerződés másolat kiadásának díjáról. A másolat díja laponként 500 Ft.

Amennyiben ügyfélkódját elfelejtette, úgy az ügyfél azonosítás érdekében kérjük, hogy a kérelemhez csatolja személyi igazolványa, lakcímkártyája, és adókártyája fénymásolatát, a másolatokat aláírásával és az aláírás dátumával ellátva.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a felszámolás alatt nem vett részt azonosítási eljáráson, úgy a szerződések másolataira vonatkozó igénye teljesítésére kizárólag személyes vagy közjegyzői azonosítási eljárást követően van mód.

A kérelemben foglaltak teljesítésére akkor van mód, amennyiben a „Kérelem szerződés másolatáról” elnevezésű nyomtatványban megadott adatok a BUDA-CASH által nyilvántartott adatokkal megegyeznek. Amennyiben az adatokban eltérés van, úgy kérjük, hogy kérelméhez csatolja a „Módosítási adatlap” elnevezésű formanyomtatványt, valamint személyi igazolványa, lakcímkártyája fénymásolatát, a másolatokat aláírásával és az aláírás dátumával ellátva. A nyomtatvány az alábbi oldalon érhető el:

modositasi-adatlap.pdf

A szerződések másolatát a másolási díj befizetését követő 3 munkanapon belül küldjük meg Önnek.

2. Mit kell tennie, ha ügyfélkódját elfelejtette?

Ügyfélkódját megtalálja a szerződésén: a „Számlaszerződés Értékpapír- és Ügyfélszámla Vezetéséről” című dokumentum első oldalán, a 2013. január 1. napjától nyitott számlák esetében az „Adatlap” című dokumentumon, valamint a felszámolás alatt kiküldött egyenlegközlőkön is. Amennyiben ezen dokumentumokat nem találja, úgy kérjük, hogy kövesse a „Mit kell tennie, ha nincsenek meg a szerződései?” pont utasításait.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a felszámolás alatt nem vett részt azonosítási eljáráson, úgy az ügyfélkód kiadására vonatkozó igénye teljesítésére kizárólag személyes vagy közjegyzői azonosítási eljárást követően van mód.

3. Mit kell tennie, ha adataiban változás történt?

A letölthető dokumentumok közül válassza ki a „Módosítási Adatlap” elnevezésű nyomtatványt.

A nyomtatvány az alábbi oldalon érhető el:

modositasi-adatlap.pdf

A kérelmen szíveskedjen a megváltozott adatokat rögzíteni, és a kérelmet kinyomtatva, szíveskedjen postai úton megküldeni vagy személyesen benyújtani a BUDA-CASH székhelyére, a 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. címre. A kérelemhez szíveskedjen csatolni az új adatokat igazoló dokumentumok másolatát aláírással és az aláírás dátumával ellátva.

Amennyiben további felvilágosításra van szüksége, úgy szíveskedjen az alábbi telefonszámon (30) 503-7925 és (30) 717-2955, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton (1071 Budapest Damjanich utca 11-15. Nyitvatartási idő: hétfő-péntek 09:00-12:00 illetve 13:00-16:00) érdeklődni.

4. Mit kell tennie, ha nem tudja megnyitni, kinyomtatni a letölthető dokumentumokat?

A letölthető dokumentumok Foxit Reader-re vannak optimalizálva, amit ingyenesen letölthet az alábbi oldalról: http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/ 

5. Mit tegyen, ha nem tud belépni a MyBuda-Cash ügyfélkapuba?

Kérjük, küldje el a következő adatokat (ügyfélkód, név, telefonszám, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme/székhelye, személyi igazolvány száma/cégjegyzékszáma, adóazonosító jele/adószáma) az info@budacash.hu e-mail címre „MyBuda-Cash ügyfélkapu új jelszóigénylés” tárgy megjelöléssel. Ezt követően 3 munkanapon belül e-mailen rendelkezésére bocsájtjuk új belépési jelszavát.

A kérelemben foglaltak teljesítésére akkor van mód, amennyiben a „MyBuda-Cash ügyfélkapu új jelszóigénylés” megjelölésű e-mailjében megadott adatok a BUDA-CASH által nyilvántartott adatokkal megegyeznek. Amennyiben az adatokban eltérés van, úgy kérjük, hogy postai úton küldje meg a BUDA-CASH részére (1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.) a „Módosítási adatlap” elnevezésű formanyomtatványt, valamint személyi igazolványa, lakcímkártyája fénymásolatát, a másolatokat aláírásával és az aláírás dátumával ellátva. A nyomtatvány az alábbi oldalon érhető el:

modositasi-adatlap.pdf

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy új jelszót kizárólag a számlatulajdonos igényelhet. Az új jelszó aktiválása 2 munkanapon belül történik meg.

6. Mit tegyen, ha nem működik a MyBuda-Cash ügyfélkapu?

A MyBuda-Cashügyfélkapu használat technikai feltételeiről az alábbi linken tájékozódhat.

My Buda-Cash használat technikai feltételei

Bővebb információért kérjük, hogy az info@budacash.hu e-mail címre küldje el megkeresését.

7. Miként juthat és milyen mértékű kártalanításhoz?

A Befektető-védelmi Alap (BEVA) által nyújtott kártalanítással összefüggésben tájékoztatást a www.bva.hu weboldalon talál.

A BEVA csak a véglegesen hiányosnak minősített vagyonelemek körébe tartozó vagyonelemeket kártalanítja. A hiányos vagyonelemekről és azok elszámolásáról az alábbi linken tájékozódhatnak:

Lezárult a vagyonvizsgálat a Buda-Cashnél

A felszámoló a hiánnyal érintett további vagyonelemekről az eljárás során közlemény útján tájékoztatja a BUDA-CASH ügyfeleit a felszámoló szervezet saját honlapján (www.psfn.hu) és a BUDA-CASH saját honlapján (www.budacash.hu).

8. A BEVA mekkora összeget kártalanít?

A BEVA befektetőnként maximálisan 20.000 euró (€) erejéig nyújthat kártalanítást, de a kártalanítást minden esetben forintban fizeti ki. A BUDA-CASH ügyfeleinek kártalanítási ügyében ez az összeghatár 6.105.400,- forint, ami az egész BUDA-CASH elleni felszámolási eljárásban a kártalanítás felső határát jelenti. Amennyiben az ügyfél más kártalanítási eljárásban is érintett, úgy a BEVA esetében összevonja a kártalanítási kérelmek alapján fennálló igényt, tekintettel arra, hogy az összes eljárásban együttesen kifizethető összeghatár 6.105.400,- Ft a Tpt. 217. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. Bővebb információ: www.bva.hu

9. Meddig fogadja be a BEVA a kártalanítási igényeket?

A BUDA-CASH károsult ügyfelei kártalanítás iránti kérelmüket 2016. március 26-ig nyújthatták be. Ha a befektető ezen az egy éven belül menthető okból nem tudta igényét előterjeszteni, akkor az akadály elmúltától számított 30 napon belül még előterjeszthet kártalanítási kérelmet.

Bővebb információ: www.bva.hu

10. Mikor juthat hozzá a befektetett pénzéhez, részvényeihez egyéb követeléseihez?

A BUDA-CASH felszámolásával és így az ügyfélvagyon kiadásával összefüggésben folyamatosan tájékoztatást adunk a www.budacash.hu weboldalon, valamint a felszámoló www.psfn.hu weboldalán.

11. Miként értelmezhető a 2015. március 4-i fordulónappal készült egyenlegközlő?

A 2015. március 4-i egyenlegközlő a felszámolási eljárás kezdő napját megelőző napon a BUDA-CASH belső nyilvántartásában az ügyfelek javára nyilvántartott pénzeszközöket, illetve pénzügyi eszközöket rögzítette, nem pedig a meglévő és kiadható eszközállományt, tekintettel arra, hogy a vagyonvizsgálat bizonyos értékpapíroknál, devizáknál és egyéb instrumentumoknál hiányt mutatott ki. A vagyonvizsgálat eredményéről a következő linken tájékozódhatnak:

Lezárult a vagyonfelmérés eredményének felülvizsgálata

12. Mit kell tennie, ha tartozása áll fenn a BUDA-CASH felé?

Tartozását a BUDA-CASH felszámolási eljárásától függetlenül ki kell egyenlítenie. A felszámolónak jogszabályban rögzített kötelezettsége, hogy a BUDA-CASH felé fennálló tartozásokat (így például számlavezetési díjat vagy ügyletekből származó veszteséget) minden törvényes eszközzel megkísérelje behajtani.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az ügyfélszámláján fennálló tartozás megfizetéséig a BUDA-CASH visszatarthatja az Ön részére kiadható vagyonelemet.

13. Honnan tudja, hogy tartozása áll fenn és milyen összegben?

Minden ügyfél a 2016. év elején a részére megküldött vagy MyBuda-Cash oldalára feltöltött egyenlegközlőn/számlakivonaton tájékozódhat, hogy van-e számlatartozása a BUDA-CASH felé. Az egyenlegközlő/számlakivonat a www.budacash.hu weboldalon található MyBuda-Cash ügyfélkapun keresztül tölthető le. Ha nem rendelkezik MyBuda-Cash ügyfélkapu belépési jelszóval, akkor kérjük az 5. pont alapján járjon el.

14. Hová utalhat, ha tartozás vagy bármilyen jogcím alapján fizetési kötelezettsége keletkezett?

A BUDA-CASH bankszámlaszáma a következő:

MKB Bank Zrt. 10300002-10639746-49020063

Átutalásnál vagy befizetésnél a megjegyzés rovatban minden esetben tüntesse fel az ügyfélkódját és a nevét.

15. Van-e lehetőség a tartozás készpénzben történő megfizetésére?

A BUDA-CASH székhelyén működő ügyfélszolgálati irodában készpénz befizetésére nincs lehetősége. Amennyiben fennálló tartozását készpénzben kívánja kiegyenlíteni, úgy az alábbi pénzintézetek lakhelyéhez közeli fiókjaiban megteheti az alábbi bankszámlák bármelyikére történő befizetéssel (befizetésnél a megjegyzés rovatban minden esetben tüntesse fel az ügyfélkódját és a nevét):

MKB Bank Zrt. 10300002-10639746-49020063

16. Hogyan zajlik a felszámolás során beküldött hitelezői igények feldolgozása?

A postai érkeztetést követően a hitelezői igénybejelentés iktatásra került. Ennek megtörténtéről a BUDA-CASH elektronikus úton „Iktatószámot” küldött az Ön részére. Amennyiben Ön nem kapott iktatószámot, úgy kérjük, ezt jelezze az info@budacash.hu e-mail címre. Kérjük, hogy ezen e-mailje tárgyaként jelölje meg, hogy „Iktatószám igénylés”, és e-mailjében tűntesse fel a következő adatokat: hitelezői igényt érvényesíteni kívánó ügyfél neve, ügyfélkódja, anyja neve, születési helye és ideje. A hitelezői igények felülvizsgálata és egyéni elbírálása a BEVA kártalanítási eljárásának lezárását, valamint a meglévő pénzeszközök, illetve pénzügyi eszközök kiadását követően kerül sor, tekintve, hogy ekkor válik megállapíthatóvá, hogy az egyes ügyfeleket megillető eszközállomány milyen mértékben nem térült. A hiányzó vagyonelemek felszámolás kezdő napján fennálló értéke kerül hitelezői igényként nyilvántartásba vételre a kiadási folyamatok lezárulásakor.

17. Mit kell tennie, ha hiányosan és/vagy pontatlanul adta be a hitelezői igényét?

Hiánypótlást és/vagy pontosítást erre vonatkozó röviden megfogalmazott levélben, postai úton a BUDA-CASH Brókerház Zrt. „f.a.” 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. címére küldje meg a hiányos dokumentumok (pl. szerződések) és/vagy a hiányos adatokat igazoló dokumentumok (pl. részvény darabszám, pontos devizában kifejezett kárigény) másolatának csatolásával.

18. Hol lehet megindítani személyesen a vagyonkiadási eljárást?

Az ügyfélszolgálati iroda az alábbi címen található: 1071 Budapest Damjanich utca 11-15. Nyitvatartási idő: hétfő-péntek 09:00-12:00 illetve 13:00-16:00. Információt a (30) 503-7925 és (30) 717-2955-as telefonszámon is kérhetnek ügyfeleink. A személyes ügyintézéshez előre nem szükséges időpontot foglalni, azonban a várakozás elkerülése érdekében célszerű. Az időpontfoglalására a fenti telefonszámon van lehetőség.

A vagyonkiadási tevékenység felgyorsítása érdekében követendő aktuális eljárásokról a felszámoló a saját, ill. a BUDA-CASH honlapján (www.psfn.hu vagy www.budacash.hu) tájékoztatja az ügyfeleket, kérem, kísérje figyelemmel a megjelenő közleményeket.

19. Egyéb ügyintézésre van-e lehetőség a BUDA-CASH-nél?

A BUDA-CASH az ügyféleszközök tekintetében kizárólag transzferálási és utalási megbízást vehet fel, befektetési tanácsadásra, újabb eszközök megvásárlásra, befektetési jegyek visszaváltására a BUDA-CASH tevékenységi engedélyének visszavonása miatt már nincs mód. Az ügyfélszámlák tulajdonosainak adataiban történt változások rögzítésére, örökösödési eljárással kapcsolatos ügyintézésére lehetőség van.

20. Milyen eljárás irányadó az értékpapírok kiadására (transzferálására)? Hova lehet transzferálni az értékpapírokat? 

Az értékpapírokat az ügyfél által szabadon választott magyarországi befektetési szolgáltatónál vezetett, az ügyfél nevére nyitott, másik értékpapírszámlára lehet transzferálni. Amennyiben ilyen értékpapírszámlával nem rendelkezik, kérjük, hogy intézkedjen annak megnyitása iránt. A számlanyitás során kérjük jelezze a szolgáltatónál, hogy milyen célból nyitja a számlát és milyen eszközt kíván transzferálni rá, arra tekintettel, hogy egyes szolgáltatók bizonyos értékpapírokat nem tudnak fogadni.

21. Melyek a transzferálási és utalási megbízások teljesítésének feltételei?

A BUDA-CASH kizárólag azokat a transzferálási és utalási megbízásokat tudja teljesíteni, melyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

1.) A transzferálási és átutalási megbízás formanyomtatványon minden adat megfelelően és helyesen ki van töltve. (A helyes kitöltésben segítséget nyújt a formanyomtatvány harmadik és negyedik oldalán található kitöltési útmutató.) A nyomtatványok és az útmutató az alábbi linken érhető el:

transzferalasi-es-utalasi-formanyomtatvany-es-kitoltesi-utmutato-2018.pdf

2.) A számlatulajdonos személyes azonosítása megtörtént a BUDA-CASH ügyfélszolgálatán, vagy közjegyző előtt a transzferálási és utalási formanyomtatvány hitelesítésre került. A közjegyzői hitelesítés minden esetben a dokumentum hátoldalára kell, hogy kerüljön. Ha a transzferálási megbízás és az átutalási megbízás formanyomtatványok kitöltésére is sor került, úgy mindkét dokumentumot külön-külön, vagy összefűzve szükséges közjegyző által hitelesíteni.

3.) Az ügyfél BUDA-CASH-nél vezetett ügyfélszámláján található pénzeszközök és pénzügyi eszközök a BUDA-CASH által előre meghatározott, kiadható ügyféleszközök körébe tartoznak az átutalási és/vagy transzferálási megbízás beadásának időpontjában.

4.) A transzferálásokat és utalásokat fogadó intézmény nem utasítja el a tranzakciókat.

5.) Az ügyfélnek nincs, bármilyen okból fennálló ügyfélszámla-tartozása a BUDA-CASH felé (ügyfélszámlán negatív egyenleg).

6.) A transzferálás és az átutalás tranzakciós költségei az ügyfélszámlán rendelkezésre álló egyenlegből levonhatóak vagy az ügyfél által kiegyenlítésre kerülnek.

7.) Az ügyfélszámla nem áll semmilyen hatósági zár alatt.

8.) Az ügyféleszköz nem áll semmilyen hatósági vagy intézményi zár alatt.

9.) A számlatulajdonos személye minden kétséget kizáróan beazonosításra került.

10.) A számlatulajdonos a saját nevére szóló értékpapírszámla, illetve a saját nevére szóló bankszámla adatait tartalmazó megbízást nyújtott be a BUDA-CASH részére.

11.) Nem áll fenn semmilyen egyéb akadályozó körülmény.

22. Mit jelent a vagyonkiadás előtti azonosítás?

Az ügyfelet megillető vagyon kiadása előtt minden érintett ügyfélnek, legalább egy alkalommal a felszámolás alatt minden kétséget kizáróan azonosítania kell Önmagát személyesen a BUDA-CASH 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15. szám alatti ügyfélszolgálati irodáján, vagy közjegyző előtt. A vagyonkiadás csak a megfelelő azonosítás után lehetséges, így a BUDA-CASH megfelelő azonosítás nélkül megtagadja a vagyonkiadást.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben azonosítást követően az azonosítási eljáráshoz szükséges iratokban, adatokban bármilyen változásra került sor, úgy a vagyonkiadás csak az új adatok BUDA-CASH részére történő bejelentését (személyes vagy postai úton) követően van mód a 23. pontban rögzítettek szerint.

23. Személyes azonosítás és vagyonkiadásnak mi a menete? Milyen iratokra van szükség?

A személyes azonosításra a BUDA-CASH ügyfélszolgálati irodájában van lehetőség az alábbi címen:

1071 Budapest Damjanich utca 11-15.

Nyitvatartási idő: hétfő-péntek 09:00-12:00 illetve 13:00-16:00.

Telefonos elérhetőség: (30) 503-7925 és (30) 717-2955

A személyes ügyintézéshez jelenleg nem szükséges előzetesen időpontot foglalni.

Természetes személy (magánszemély) esetén az alábbi iratokra van szükség:

-          a személyazonosságot igazoló igazolvány,

-          lakcímet igazoló kártya,

-          adókártya,

-          amennyiben transzferálási megbízást kíván benyújtani, úgy másik befektetési szolgáltatónál, az Ön nevére nyitott értékpapírszámla-számát igazoló irat, annak érdekében, hogy elkerüljük a hibás transzferálási megbízások kitöltését,

-          amennyiben utalási megbízást kíván benyújtani, úgy az Ön nevére, másik pénzügyi intézménynél nyitott bankszámla számát igazoló irat, annak érdekében, hogy elkerüljük a hibás utalási megbízások kitöltését.

Jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén:

-          30 napnál nem régebbi cégbíróságtól kikért vagy közjegyző által hitelesített eredeti cégkivonat,

-          a cégkivonat szerint cégjegyzésre jogosult(ak) eredeti aláírási címpéldánya,

-          amennyiben transzferálási megbízást kíván benyújtani, úgy másik befektetési szolgáltatónál, a jogi személy nevére nyitott értékpapírszámla-számát igazoló irat, annak érdekében, hogy elkerüljük a hibás transzferálási megbízások kitöltését,

-          meghatalmazás esetén a 32-33-34-35. pontok alapján kell eljárni.

 

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét arra, hogy amennyiben a transzferálási megbízásokon, ill. átutalási megbízáson hibásan kerül megadásra az ügyfél nevére más befektetési szolgáltatónál vagy pénzintézetnél megnyitott értékpapírszámla vagy bankszámla száma, úgy az ismételt tranzakció többletköltsége is az ügyfelet terheli.

24. Mi az eljárás menete a közjegyzői hitelesítéssel történő beazonosítás és transzferálási és/vagy utalási megbízás benyújtása során?

Az ügyfeleknek lehetősége van arra, hogy a BUDA-CASH ügyfélszolgálatán történő személyes megjelenés nélkül beazonosításukra sor kerüljön. Ennek módja, hogy a BUDA-CASH honlapjáról az alábbi linkről letöltésre kerüljön a transzferálási és/vagy átutalási megbízás, melynek aláírását közjegyző előtt kell megtenni, aki hitelesíti, hogy ezeket az iratokat az ügyfél írta alá.

transzferalasi-es-utalasi-formanyomtatvany-es-kitoltesi-utmutato-2018.pdf

Az eljáráshoz bármely közjegyzőt fel lehet keresni. A közjegyzők elérhetőségéről az alábbi weboldalon tájékozódhatnak: https://www.mokk.hu

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy csak és kizárólag a BUDA-CASH által rendszeresített formanyomtatványokat áll módunkban elfogadni.

A kitöltött és közjegyző által hitelesített dokumentumot postai úton szíveskedjenek megküldeni, vagy személyesen eljuttatni a BUDA-CASH címére:1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.

25. Hogyan kell eljárnia azoknak az ügyfeleknek, akik a felszámolás időszakában már azonosították Önmagukat (személyesen vagy közjegyző előtt) és új transzferálási és/vagy átutalási megbízást kívánnak benyújtani?

Abban az esetben, ha az ügyfél már bármilyen módon személyes vagy közjegyző által lefolytatott azonosítási eljárás keretében azonosításra került, és a korábban leadott transzferálási és/vagy utalási megbízásokon túl további megbízást kíván leadni (pl. új vagyonelemek kiadhatóvá válásakor, ha a korábbiakban megadott az ügyfél nevére megnyitott értékpapírszámlát vezető befektetési szolgáltató nem fogadja be a kiadhatóvá vált értékpapírt), akkor a BUDA-CASH www.budacash.hu honlapjáról az alábbi linken elérhető transzferálási és utalási megbízás nyomtatványokat kell kitölteni:

transzferalasi-es-utalasi-formanyomtatvany-es-kitoltesi-utmutato-2018.pdf)

A nyomtatványokat kék színű tollal a kitöltési útmutató segítségével kell kitölteni, aláírni, valamint a nyomtatvány hátoldalát két tanú aláírásával ellátni, majd postai úton vagy személyesen a BUDA-CASH Brókerház Zrt. „f.a.” 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. címére eljuttatni. Ebben az esetben közjegyzői hitelesítési eljárásra nincs szükség.

Beérkezést követően az érintett ügyfelet a BUDA-CASH munkatársai az ügyfél részére a BUDA-CASH nyilvántartásában rögzített telefonszámon megkeresik, hogy visszaigazolják a beadott nyomtatványon szereplő adatokat.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy csak azon ügyfelek élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik már a felszámolás alatt (2015. március 05. után) azonosították magukat személyesen vagy közjegyzői eljárás keretében.

Az eljárás alól kivételt képeznek a külföldi bejegyzésű jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, tekintettel arra, hogy a külföldi bejegyzésű gazdasági társaságok azonosítási eljárása során beadott dokumentumok érvényességi ideje 30 nap, és az érvényességi idő lejárta után a dokumentumokban foglalt adatok helytállósága magyarországi közhiteles nyilvántartásokban hitelt érdemlően nem ellenőrizhetőek. Emiatt a külföldi bejegyzésű jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak minden ügyintézés esetén 30 napnál nemrégebbi azonosító iratokkal kell rendelkeznie a 36. pontban foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a BUDA-CASH számára nem kerülnek benyújtásra a 36. pontban leírtaknak megfelelő, az azonosításhoz elengedhetetlen dokumentumok, úgy nincs lehetőség az adott ügyfélszámlával kapcsolatos ügyintézésre.

26. Mit kell tennie, ha nem tud jelen lenni a személyes ügyintézésnél?

Természetes személyek, valamint jogi személyek meghatalmazott útján is eljárhatnak. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba szükséges foglalni. A meghatalmazott személy azonosítására személyi igazolványa és lakcímkártyája útján kerül sor. A meghatalmazásokról bővebben a 32-33-34-35. pontokban lehet információhoz jutni.

27. Milyen díjak terhelik a transzferálás és/vagy deviza utalás megindítását?

A transzferálás díja a korábban megkötött szerződés alapján a magyar bejegyzésű és ISIN kóddal rendelkező értékpapírok esetében 2.000 forint részvényfajtánként, külföldi bejegyzésű és ISIN kóddal rendelkező értékpapírok esetében 10.000 forint részvényfajtánként. A belföldi deviza átutalások díjai a következőek:

Forint: Az utalandó összeg 0,15%-a, minimum 250 Forint.
Euro: Az utalandó összeg 0,25%-a, minimum 20 Euro
Dollár: Az utalandó összeg 0,25%-a, minimum 25 Dollár
Egyéb devizák kapcsán, illetve bővebb információért kérjük látogasson el a következő linkre: dijtetelek-jegyzeke.pdf

28. A számlán fellelhető valamennyi értékpapír egyszerre kerül kiadásra?

Kizárólag azon értékpapírok esetében teljesíthető az egyszerre történő kiadás, amelyek megfelelnek a 21. pontban meghatározott teljesülési feltételeknek.

29. Milyen tranzakciókra kerülhet sor személyes ügyintézés alatt?

A személyes ügyintézés során leadhatja transzferálási és/vagy utalási megbízását, azonban nincs lehetőség részvények eladására, pozíciók módosítására, devizák váltására vagy egyéb tranzakcióra vonatkozó megbízás leadására. Ez utóbbi műveleteket az Önt megillető és az Ön részére kiadásra került pénzügyi eszközök és pénzeszközök vonatkozásában másik befektetési szolgáltatónál, ill. pénzintézetnél tudja lebonyolítani.

30. Készpénzben felvehető a részvények, illetve a fellelhető devizák ellenértéke?

A pénzeszközök kiadására átutalás útján, míg pénzügyi eszközök kiadására csak transzferálás útján kerülhet sor, azok értékének készpénzben történő kiadására nincs lehetőség.

31. Mi történik, ha az ügyfélszámlán lévő valamennyi pénzeszköz, illetve pénzügyi eszköz átutalásra, illetve transzferálásra kerül?

Ha az ügyfélszámlán semmilyen egyenleg nem marad, az ügyfélszámla megszűntetésre kerül. Amennyiben nem kiadható vagyon elem marad a számlán, úgy az hitelezői igény alapot képez. 

32. Meghatalmazások 1. Hogyan lehet eljárni, ha az eljáró személy nem tulajdonosa az értékpapírszámlának, hanem értékpapírszámla-meghatalmazottként jár el?

Ebben az esetben külön meghatalmazás szükséges a tranzakciók indítására, ezért kérjük az alábbi linken található dokumentumot töltsék ki, majd a személyes megjelenés alkalmával a meghatalmazás eredeti példányát szíveskedjenek átadni az ügyintézőnek.

meghatalmazas-ertekpapirszamla-felett.pdf

33. Meghatalmazások 2. Hogyan lehet eljárni, ha az eljáró személy nem tulajdonos és nem is meghatalmazott az értékpapírszámla vonatkozásában?

Meghatalmazással, mely teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás lehet, amelynek eredeti példányát a személyes megjelenés alkalmával az ügyintéző részére kérjük átadni, vagy postai úton a BUDA-CASH 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15. szám alatti székhelyére megküldeni.

34. Meghatalmazások 3. Hogyan lehet eljárni jogi (ügyvédi) képviselet útján?

A jogi képviselő útján történő eljárás esetén szükséges benyújtani a meghatalmazó eredeti, írásba foglalt ügyvédi meghatalmazását, a számlatulajdonos eredeti aláírásával ellátott személyes okmányainak fénymásolatát és a számlatulajdonos tulajdonában álló, magyarországi szolgáltatónál vezetett értékpapír számlaszámot igazoló iratot (fénymásolatban elegendő).

35. Meghatalmazások 4. Milyen formában adhat meghatalmazást jogi személy?

Meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás lehet, amelynek eredeti példányát a személyes megjelenés alkalmával az ügyintéző részére kérjük átadni, vagy postai úton a BUDA-CASH 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15. szám alatti székhelyére megküldeni.

36. Mi a külföldi bejegyzésű jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetén követendő eljárási rend?

Külföldi bejegyzésű jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok személyes beazonosításához szükséges dokumentumok a következők:

- 30 napnál nem régebbi olyan okirat, amely a cég nyilvántartásba vételét, a cég létét igazolja, az adott ország hatályos jogszabályinak megfelelő formában.

- A képviselő aláírási címpéldánya, ha az adott ország hatályos jogszabályai ezt lehetővé teszik, amennyiben nem, bármely olyan, hatóságok által kiállított okirat, amellyel az eljáró személy igazolja, hogy a cég törvényes képviselője.

A fenti okiratokat az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Zrt. (http://www.offi.hu) által hitelesített magyar nyelvű fordításban kérjük bemutatni. Amennyiben a cég képviseletében meghatalmazott jár el, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Zrt. (http://www.offi.hu) által fordított és hitelesített meghatalmazás szükséges, amelynek kifejezetten tartalmaznia kell az értékpapírszámla megszüntetésére és az értékpapírok transzferálására vonatkozó meghatalmazást.

Amennyiben a fenti okiratokat olyan országban állították ki, amely nem csatlakozott a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, Hágában 1961. október 5. napján kelt egyezményhez, úgy a fenti okiratokat diplomáciai, konzuli felülhitelesítéssel (apostille) kell ellátni.

37. Mit jelent a hiányos pénzeszközök és vagyonelemek arányos kiosztása?

Amennyiben valamely ügyfelet megillető eszköz vonatkozásában hiány mutatkozik, úgy a kiadásra arányosan kerül sor. Az arányszám megállapítására úgy került sor, hogy az egyes instrumentumonként összességében rendelkezésre álló mennyiség és az azzal szemben fennálló összesített ügyféligény hányadosaként megállapításra került a kiadhatósági arány. Így például 20% kiadhatósági arány esetén az adott eszköz 20%-a megtalálható, tehát az arányosítás után az ügyfél megkapja a részére a felszámolás kezdő napját megelőző napon készített egyenlegközlőben kimutatott állomány 20%-át. A fennmaradó 80% képezi az adott ügyfél hiányát, melynek BEVA által kártalanított összegén felüli része az ügyfél hitelezői igénye.

A kiadhatósági arányszámokról az alábbi linken lehet tájékozódni:

Lezárult a vagyonfelmérés eredményének felülvizsgálata

38. Mit jelentenek a hiányos termékek során képzett homogén csoportok?

Minden egymástól különböző befektetési termék, szolgáltatás és eszköz egy-egy különálló csoportot alkot. Így például az OTP és a MOL részvények - letéti helytől függetlenül - egy-egy különálló csoportot alkotnak. A különböző devizák is külön csoportokat alkotnak.

39. Milyen csoportba tartoznak az időközben lejárt diszkontkincstárjegyek?

A lejárt diszkontkincstárjegyek a lejáratkor automatikusan pénzeszközzé konvertálódtak. Ezen pénzösszegek nem kerülnek be a felszámolás kezdő napján fennálló pénzkövetelések közé, hanem az adott lejáratú diszkontkincstárjegyhez tartozó különálló homogén csoportba kerülnek.

40. Az árfolyamveszteségből adódó kárt ki téríti meg?

A tőzsdei árfolyamveszteségekből adódó veszteség, illetve negatív eredmények után a BUDA-CASH nem vállalt és nem is vállal felelősséget, ezen ügyekben az Üzletszabályzat 18. fejezete, valamint az ügyfelekkel megkötött szerződésben rögzített erre vonatkozó kikötések az irányadóak. Az Üzletszabályzat az alábbi linken érhető el:

 

41. Mi történik a közjegyző által hitelesített értékpapír transzferálási és deviza utalási megbízás formanyomtatvány megérkezése után?

Amennyiben a közjegyző által hitelesített dokumentum megfelel a kitöltési útmutatóban rögzítetteknek, az ügyfél „beazonosított” kategóriába kerül, így nem szükséges a későbbiek folyamán megjelennie a BUDA-CASH székhelyén személyes ügyintézés érdekében.

Ezt követően a megbízások teljesítése a BUDA-CASH belső eljárásrendje alapján megindul. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel, úgy a BUDA-CASH munkatársai fogják Önt a megadott elérhetőségeken felkeresni.

42. Milyen portfólió kezelési termékei voltak a BUDA-CASH Brókerház Zrt-nek?

Trend, Trend Extra, Euro Trend, Euro Trend Extra, MegaTrend, MegaTrend Euro

43. Milyen szolgáltatások kezelője volt a Gain Capital?

A Gain Capital a MetaTrader valamint a MetaRadar szolgáltatások kezelője volt.

44. Hogyan juthat hozzá a kiadható pénzeszközökhöz?

Az ügyfélszámlán nyilvántartott, kiadható pénzeszközök ügyfél részére történő kiutalása devizanemtől függetlenül magyarországi pénzügyi intézménynél vezetett, az ügyfél nevére megnyitott bankszámlaszámra történik, azonban célszerű a BUDA-CASH-től elindított devizanemmel megegyező devizában nyitott számlát megadni az utalási megbízáson. Természetesen különböző devizanemben vezetett számlákra is lehetőség van a kiadható pénzeszközt kérni, azonban ennek feltételeiről érdeklődjön az átutalást fogadó számlavezetőjénél, mivel az átutalás fogadásánál devizaváltásra van szükség, mely többletköltséget okozhat az ügyfélnek. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az ügyfél csak a saját nevére megnyitott, más intézménynél vezetett bankszámlára utalhat.

45. Bármilyen bankszámlaszámra lehetséges a devizák utalása?

A 468/2015. (XII.29.) Korm. rendelet módosította 2015. dec. 31. napjával  „A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII.26.) Korm. rendelet 15. § (1) és (2) bekezdését”, amely alapján a számlatulajdonos kizárólag a számlatulajdonos nevére szóló, más intézménynél vezetett bankszámlára kezdeményezhet átutalást.

46. Hogyan lehet a kiadható portfólió kezelési szolgáltatásokban elhelyezett vagyonelemekhez hozzájutni?

A portfóliókezelési szolgáltatás alapján portfólióban lévő és kiadható vagyonelemek ügyfelek részére történő kiadására a BUDA-CASH-nél vezetett számlákon nyilvántartott módon (pénzügyi eszközként vagy pénzeszközként) kerül sor a kiadható mennyiség erejéig. Az ilyen típusú szerződéssel rendelkező ügyfelek részére is a pénzügyi eszközök transzferálásával és a pénzeszközök átutalásával kerül sor az ügyféleszközök kiadására. A BUDA-CASH tevékenységi engedélyének felügyelet által történt visszavonása miatt nincs lehetőség az eszközök értékesítésére. Erre tekintettel a portfolióval rendelkező valamennyi ügyfélnek szüksége van a pénzforgalmi számlaszámon túl saját névre szóló, más befektetési szolgáltatónál megnyitott értékpapírszámlára is. Minden érintett ügyfél a MyBuda-Cash ügyfélkapura 2016. év elején feltöltött számlakivonatában/egyenlegközlőjében megtekintheti a szolgáltatásban elhelyezett eszközök listáját. Az érintett portfóliókezelési szolgáltatások típusai a következőek: Trend, Trend Extra, Euro Trend, Euro Trend Extra, MegaTrend, MegaTrend Euro

47. Mi a különbség a transzferálási és az utalási megbízás formanyomtatványok között?

A transzferálási formanyomtatvány belföldi és külföldi kibocsátású értékpapírok transzferálására szolgál, az utalási megbízás pedig pénzeszközök utalására. Ha Ön csak értékpapírokkal (pénzügyi eszközökkel) rendelkezik, akkor elegendő a transzferálási megbízás formanyomtatványt kitöltenie, ha csak pénzeszközzel, akkor csak utalási megbízás formanyomtatványt. Ha mind a két típusú vagyonelemmel rendelkezik, akkor mind a kettőt ki kell töltenie a személyes megjelenés során, ill. mindkettő hitelesítése szükséges a közjegyző előtt.

48. A transzferálási és utalási formanyomtatványok beadása után, de még a tranzakciók teljesítése előtt a BUDA-CASH küld visszaigazolást az érintett ügyfeleknek a tranzakciók indításáról? 

A BUDA-CASH a tranzakciókat a teljesülési feltételek fennállása esetén külön instrumentumonkénti és/vagy devizánkénti visszaigazolás nélkül teljesíti.

49. Honnan tudható, hogy mekkora mennyiségű értékpapír, ill. pénzeszköz kiadása várható az ügyfél részére?

A MyBuda-Cash ügyfélkapuba 2016. év során feltöltött egyenlegközlő/számlakivonat tartalmazza a BUDA-CASH által kiadható vagyonelemek mennyiségét és összegét. Az egyenlegközlőn/számlakivonaton nem szereplő, de a felszámolás során időközben kiadhatóvá váló eszközökről és azok mennyiségéről az ügyfeleket a felszámoló külön levélben értesíti.

Felhívjuk az ügyfelek szíves figyelmét arra, hogy csak a teljesülési feltételeknek megfelelő ügyféleszközöket tudja a BUDA-CASH az ügyfelei részére kiadni (lásd 21. pont).

50. Milyen vagyonelemeket tud a BUDA-CASH kiadni az ügyfelek részére?

A BUDA-CASH csak a vagyonfelmérés alapján megállapított kiadási arányszámok alapján rendelkezésre álló (kiadható) mennyiséget adhatja ki az ügyfelek részére, amennyiben a kiadáshoz szükséges feltételek teljesülnek.

51. Hogyan lehet eljárni TBSZ (Tartós Befektetési Számla) és/vagy NYESZ (Nyugdíj Elő takarékossági Számla) számlatípusoknál?

Minden érintett ügyfél két lehetőség közül választhat:

1.) a fenti típusú számlákon meglévő (kiadható) megtakarítását egy másik intézmény azonos rendeltetésű számlájára helyezheti át jogfolytonosan, vagy

2.) megszünteti a BUDA-CASH-nél ezen számlatípusokat, mellyel az eszközök szabad számlára kerülnek a BUDA-CASH-nél, ezt követően rendelkezhet az ügyféleszközök kiadása tekintetében másik pénzügyi intézménynél vezetett, nem TBSZ/NYESZ típusú bankszámlára és/vagy értékpapírszámlára.

52. Hogyan kell eljárni TBSZ (Tartós Befektetési Számla) és/vagy NYESZ (Nyugdíj Elő takarékossági Számla) számlatípusok másik intézményhez történő jogfolytonos utalása esetén?

Az érintett ügyfeleknek nyilatkozniuk kell, hogy a fellelhető eszközeiket jogfolytonosan egy másik szolgáltatónál vezetett TBSZ vagy NYESZ számlatípusra kérik kiadni. Az ügyfél kétféleképpen járhat el:

1.) egy másik szolgáltatónál új TBSZ vagy NYESZ számlát nyit és arra kéri a kiadást, vagy

2.) kéri a megszűnő számlával azonos évben máshol kötött és azonos típusú szerződéseinek összevezetését. Fontos, hogy új számla nyitása esetén nem indul új gyűjtőév, mivel a nyitott számla a megszűnővel azonos évben kötöttnek minősül.

53. Hogyan kell eljárni TBSZ (Tartós Befektetési Számla) és/vagy NYESZ (Nyugdíj Elő takarékossági Számla) számlatípusok megszüntetése és más intézménynél vezetett szabad számlára történő utalása esetén?

Ebben az esetben az ügyfélnek kifejezetten nyilatkoznia kell a BUDA-CASH felé e-mail (info@budacash.hu) útján, postai úton levélben, vagy a személyes azonosítás során, hogy meg szeretné szüntetni a TBSZ és/vagy NYESZ számláját, és az azon található vagyonelemeket a szabad számlára kéri áthelyezni. Ennek teljesülését követően az érintett ügyfél bármilyen, a saját nevére megnyitott, normál értékpapírszámlára és/vagy bankszámlára utalhatja a részére kiadható vagyonelemeit.

54. Milyen adózási szabályok vannak a TBSZ (Tartós Befektetési Számla) és/vagy NYESZ (Nyugdíj Elő takarékossági Számla) számlatípusokhoz kapcsolódóan a felszámolás alatt?

A TBSZ (Tartós Befektetési Számla) és/vagy NYESZ (Nyugdíj Elő takarékossági Számla) számlatípusokhoz kapcsolódó adózási szabályokról az alábbi linken olvashatnak:

Tájékoztató a felszámolás alatt álló befektetési vállalkozásoknál vezetett nyugdíj-előtakarékossági (NYESZ-R) és tartós befektetési (TBSZ) számlákkal kapcsolatban

55. Mit kell tudni a portfólió kezelési szolgáltatásokban megjelenő ACCESS befektetési jegy és hol kapható róla bővebb információ?

Az ACCESS befektetési jegyekről minden információ megtalálható a www.access.hu weboldalon.

56. Az értékpapírok és egyéb instrumentumok után járó osztalékok kifizetése hogyan történik?

A felszámolási eljárás kezdete óta beérkező, a teljesülési feltételeknek megfelelő osztalékok ügyfélszámlákra történő jóváírása és kifizetése folyamatosan történik. A felszámoló csak azokat az osztalékokat tudja az ügyfelek ügyfélszámláin jóváírni, és az ügyfelek részére kiadni, melyek elérhető pénzügyi eszközök (értékpapírok) után ténylegesen megérkeznek a BUDA-CASH számláira.

57. A hiányos vagyonelemek után járó osztalékok kifizetése hogyan történik?

Az ügyfelek ügyfélszámláin nyilvántartott, kiadható értékpapír-állomány után érkező osztalékok jóváírása folyamatosan történik az ügyfélszámlákon. A hiányzó vagyonelemek után nem érkezik osztalék, így azok ügyfelek közötti felosztására sincs mód.

58. Mit jelent az állomány-átruházási eljárás a BUDA-CASH viszonylatában? Ez milyen módon érinti a BUDA-CASH ügyfeleit?

A BUDA-CASH Brókerház Zrt. „f.a.” állományának egy részét pályázati eljárás keretében nyertesnek nyilvánított másik befektetési intézmény részére átadta 2016. novemberben. Az állomány átruházási eljárás előnye, hogy gyorsítja és egyszerűsíti a vagyonkiadást minden érintett ügyfél részére az átvevő intézmény országos hálózata és nagyobb munkaszervezete révén. Az állomány-átruházás során az állomány átadásakor kiadhatónak minősített vagyonelemek kerültek átadásra az állomány-átruházási eljárásban résztvevő ügyfelek tekintetében. Az érintett pénzügyi eszközök és pénzeszközök felsorolása az alábbi linken érhető el:

nyilvanos-ajanlatteteli-felhivas-allomany-atruhazas.pdf

Azok az ügyfelek, akik az állomány-átruházási eljárásban részt vettek, a részükre kiadható vagyon felett az átvevő társaságnál rendelkezhettek.

59. Mi az oka, hogy egyes nem amerikai (US), hanem európai (pl: DL) ISIN kóddal rendelkező értékpapír nem kiadhatónak van minősítve?

A letéti helytől független az értékpapír ISIN kódja. Például egy amerikai részvényt is lehetett európai letétkezelőnél vásárolni, és egy európai részvényt is lehetett amerikai letétkezelőnél vásárolni. A BUDA-CASH Európán belül is több letétkezelővel volt kapcsolatban. A kiadhatóságot a letétkezelővel kapcsolatos eljárások, ill. a letétkezelő együttműködése befolyásolja, ezért fordulhat elő, hogy néhány európai részvény kiadható, néhány pedig nem.

60. Mit tesz a BUDA-CASH a SAXO Bank ügyében?

A BUDA-CASH a Saxo Bank S.A. (Saxo Bank) dán székhelyű szolgáltatóval még 2003-ban, illetve 2004-ben kötött megállapodásai alapján az ügyfelei részére derivatív deviza ügyletekre vonatkozó szolgáltatásokat nyújtott, mint befektetési szolgáltató. A Saxo Banknál elhelyezett eszközök ún. omnibus számlákon kerültek elhelyezésre, a Saxo Bank viszonylatában a rendelkező ügyfél a BUDA-CASH. 2015. január 15-én a svájci jegybank döntése következtében a Saxo Banknál nyilvántartott devizapozíciók lezárásra kerültek a nem várt és előre nem látott árfolyamváltozás miatt. A BUDA-CASH ügyfelei így jelentős veszteséget szenvedtek el. A pozíciók lezárását követően a Saxo Bank a BUDA-CASH-sel szemben támasztott követelést a negatív egyenleg kielégítése érdekében. Ennek rendezésére még a BUDA-CASH volt vezetőinek közreműködésével született egy olyan megállapodás, amelyet a felszámoló a BUDA-CASH szerződésállományának átvilágítása során utólag akként minősített, hogy az alkalmas volt arra, hogy fedezetet vonjon el. A felszámoló megtámadta a szerződést peres eljárás keretében, figyelemmel arra, hogy megítélése szerint ez a megállapodás, illetve az arra alapított kifizetések és fedezetbe vonások a Saxo Bankot, mint későbbi hitelezőt a Csődtörvény által tiltott módon előnyben részesítették. A perindítást sikertelen egyeztetések, tárgyalások előzték meg, melynek során a felszámoló mindvégig az ügyfelek érdekeit képviselve járt el, azonban a Saxo Bank a vagyonkiadásra vonatkozó indítványokat egyértelműen és megingathatatlanul elutasította. Az elkerülhetetlen peresítési eljárás titokvédelmi - vagyis ezáltal ügyfélvédelmi - okokból zárt tárgyalási körülmények között kezdődött meg. A peres eljárásban elsőfokon a felszámoló keresetének helyt adott a törvényszék, azaz első fokon beigazolódott az a felszámolói álláspont, mely szerint a támadott szerződés megkötése jogellenes volt. Az elsőfokú ítélettel szembeni fellebbezés miatt az eljárás a Fővárosi Ítélőtábla előtt másodfokon tovább folytatódik. Egy peresítés szükségszerű velejárója, hogy az elsőfokú ítélet fellebbezés esetén nem jogerős, vagyis annak végrehajtása sem kényszeríthető ki. Erre figyelemmel a felszámoló az érintettek további türelmét kéri.

61. A 2015. évi CCXIV törvény (Quaestor-törvény) vonatkozik a BUDA-CASH károsultjaira?

Az ún. Quaestor-törvény nem vonatkozik a BUDA-CASH károsultakra.

62. Azok a vagyonelemek, melyek nincsenek benne a 2016. március 16-i vagyonvizsgálatról szóló tájékoztatóban, szenvedtek-e hiányt?

A tájékoztatóban szereplő vagyonelemek esetében a hiányt már egyértelműen ki tudta mondani a felszámoló. További pénzügyi eszközök esetleges hiánya tekintetében a felszámoló akkor fog közleményt közzétenni, amennyiben minden letéti hely vonatkozásában a folyamatban lévő eljárások lezárulnak, és a felszámoló rendelkezési joga alá került egyes pénzügyi eszközök és pénzeszközök tekintetében hiány állapítható meg. Tekintettel arra, hogy a külföldi letéti helyekkel kapcsolatos eljárások lezárásának várható eredménye nem becsülhető meg, egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy várhatóan lesz-e hiány, és az mekkora nagyságú lesz. A felszámoló a rendelkezési joga alá került pénzügyi eszközök soron kívüli kiadása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

63. Mit kell tudni a KBC Securities letéti helyen lévő, külföldi kibocsátású értékpapírok kiadásával kapcsolatos eljárásról?

Ügyfeleink, akik kaptak értesítést KBC Securities letéti helyen elhelyezett vagyonelemek kiadhatóságával kapcsolatban, a lent felsorolt három módon adhatnak meg transzferálási és átutalási megbízást az adott értékpapírokhoz, valamint az azokhoz kapcsolódó pénzegyenlegek rendelkezésre bocsátásának céljából. Felhívjuk az ügyfelek szíves figyelmét arra, hogy a kiadhatóvá vált, tájékoztató levélben felsorolt értékpapírok fogadása tekintetében az ügyfeleknek egyeztetnie szükséges az értékpapír-számláját vezető másik befektetési szolgáltatóval, tekintettel arra, hogy az egyes befektetési szolgáltatók által befogadható értékpapírok típusa eltérő.

 1. Személyes ügyintézés:
  Az ügyfelek személyesen megjelenve a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” ügyfélszolgálatán az 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. cím alatt azonosíthatják magukat és elindíthatják a vagyonkiadási eljárást. 
  CÍMÜNK: 
  1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.
  A Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” ügyfélfogadási rendje a következő:
  Hétfő-Péntek: 09:00-12:00 és 13:00-16:00
  Szombat, Vasárnap: Nincs ügyfélfogadás
 2. Közjegyzői segítséggel indított távoli ügyintézés:
  Az ügyfelek személyes megjelenés nélkül is indíthatnak ügymenetet és azonosíthatják magukat, amennyiben a transzferálási és átutalási formanyomtatványt közjegyző előtt írják alá, és ezt közjegyző hitelesítéssel igazolja, majd az iratot postai úton megküldik a Buda-Cash Zrt. „f.a.” 1071 Budapest Damjanich utca 11-15. címére.  A közjegyzői hitelesítés során a számlatulajdonos a mindenkori hatályos törvényi előírásoknak megfelelően azonosítja magát. A közjegyzői hitelesítéssel a transzferálási és utalási megbízás formanyomtatványokat kell ellátni, melyeket a kitöltési útmutatóval az alábbi linkről lehet letölteni: transzferalasi-es-utalasi-formanyomtatvany-es-kitoltesi-utmutato-2018.pdf
  A közjegyzői hitelesítés pontos menetéről és annak szabályairól a formanyomtatvány tájékoztató és kitöltési útmutató részében lehet tájékozódni. Kérjük, figyelmesen olvassák el a tájékoztatót és a kitöltési útmutatót, mivel a Buda-Cash csak a megfelelően kitöltött formanyomtatványokat tudja befogadni.
  A közjegyzők elérhetőségeiről a www.mokk.hu weboldalon lehet tájékozódni.
 3. Postai úton történő transzferálási és utalási formanyomtatvány megküldése közjegyzői azonosítás nélkül:
  Ezt a lehetőséget csak azok az ügyfelek vehetik igénybe, akik 2015.03.04-e után bármilyen okból kifolyólag azonosították magukat a Buda-Cash ügyfélszolgálatán személyesen, vagy közjegyzői segítséggel postai úton. Ebben az esetben, a transzferálási és utalási formanyomtatványok postai úton közjegyzői hitelesítés nélkül is megküldhetőek, azonban teljesíthetőség esetén a Buda-Cash instrumentumonkénti és devizánkénti telefonos visszaigazolás után teljesíti a tranzakciókat. FONTOS, az így megküldött megbízásokat a kettő tanúval hitelesítetni kell a megbízás erre kijelölt részén. A transzferálási és utalási megbízás formanyomtatványokat a kitöltési útmutatóval az alábbi linkről lehet letölteni:(transzferalasi-es-utalasi-formanyomtatvany-es-kitoltesi-utmutato-2018.pdf)

A KBC Securities letéti helyen elérhető, külföldi kibocsátású értékpapírok transzferdíja a BUDA-CASH Zrt. „f.a.” díjjegyzéke alapján 10.000,- Ft értékpapír-fajtánként.
Tranzakciós díjakat az alábbi számlaszámra utalással tudják ügyfeleink kiegyenlíteni:
MKB Bank Zrt. 10300002-10639746-49020063

64. Hova fordulhat bővebb tájékoztatásért?

Amennyiben további vagy bővebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az alábbi elérhetőségeken kérhet segítséget:

Telefon: (30) 503-7925 és (30) 717-2955

E-mail: info@budacash.hu

Postai cím és személyes ügyfélfogadás: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.

Az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási ideje az alábbi: hétfő-péntek 09:00-12:00 illetve 13:00-16:00.

65. Hogyan lehetéseg elértéktelenedett, illikvid pénzügyi eszközökről lemondani?

A BUDA-CASH ügyfelei élhetnek az ügyfélszámlájukon nyilvántartott, elértéktelenedett, illikvid pénzügyi eszközök egyenlegének, valamint az utalási költségek mértékéhez képest alacsony összegű pénzeszközök tekintetében azok összegének BUDA-CASH részére történő végleges és visszavonhatatlan átvezetésének lehetőségével, ha ezen fellelhető és kiadható vagyonelemekre nem tartanak igényt.

Az értékpapírok esetében ellenérték nélkül átruházásra vonatkozó nyilatkozatot, pénzeszközök esetében pedig az egyenleg összegéről történő lemondás tartalmú nyilatkozatot kell kitölteni.

A dokumentumok az alábbi linken érhetőek el:

Értékpapírról történő lemondó nyilatkozat: ertekpapir-lemondo-nyilatkozat.pdf
Pénzeszközről történő lemondó nyilatkozat: penzeszkoz-lemondo-nyilatkozat.pdf

Az egyenleg átvezetési („lemondási”) eljárás az alábbi módokon indítható:

- Személyes ügyintézés során a BUDA-CASH ügyfélszolgálati irodájában ügyfélfogadási időben
Cím: 1071 Budapest Damjanich utca 11-15.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök,Péntek: 09:00-12:00 és 13:00-16:00; Szombat, Vasárnap: Nincsen ügyfélfogadás
Személyes ügyintézés esetén kérjük, hozza magával az alábbi dokumentumokat: Személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

- Postai ügyintézés, amennyiben 5.000 Forintnál kisebb összegről, vagy azzal egyenértékű devizáról* és/vagy értékpapírról** van szó:
Ebben az esetben elegendő a lemondó nyilatkozatokat normál postai küldeményként a BUDA-CASH részére megküldeni aláírással és két tanúval ellátva.
A postai címünk: 1071 Budapest Damjanich utca 11-15.

- Postai ügyintézés, amennyiben 5.000 Forintnál nagyobb összegről, vagy azzal egyenértékű devizáról* és/vagy értékpapírról** van szó:
Ebben az esetben elengedhetetlen a megfelelő szintű ügyfél azonosítás.
Ha 2015.03.05. után azonosította magát személyesen a BUDA-CASH ügyfélszolgálatán vagy közjegyzői segítséggel postai úton, akkor elegendő a lemondó nyilatkozatokat normál postai küldeményként a BUDA-CASH részére megküldeni aláírással és két tanúval ellátva.
Azonban, amennyiben 2015.03.05. után nem azonosította magát sem személyesen a BUDA-CASH ügyfélszolgálatán, sem közjegyzői segítséggel postai úton, de postai úton kíván lemondó nyilatkozatot beadni, kérjük vegye igénybe közjegyző segítségét a Gyakran Ismételt Kérdések 24. pontban leírtak alapján és közjegyzői hitelesítéssel lássa el a lemondó nyilatkozatokat. Megfelelő azonosítás nélkül a BUDA-CASH nem tudja befogadni a lemondó nyilatkozatokat.

* MNB középárfolyammal számolva http://www.mnb.hu/arfolyamok
** Az értékpapír értéke a lemondó nyilatkozat befogadásának napján aktuális középárfolyamon kerül megállapításra.

Vissza
­