Gyakran ismételt kérdések

Hírek, közzétételek

1. Mit kell tennie, ha nincsenek meg a szerződései?
A letölthető dokumentumok közül válassza ki: „Kérelem szerződés másolatáról”.  Nyomtassa ki, töltse ki az adatokat, két természetes személy tanúval írassa alá, és küldje el postai úton a 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. címre. Beérkezést követően telefonon vagy elektronikusan értesítjük a szerződés másolat kiadásának díjáról. A díj 500 Ft/oldal. Ha nincs meg az ügyfélkódja, akkor csatolja a személyi igazolvány, lakcímkártya, és adókártya fénymásolatát, mindegyik másolatot aláírással ellátva.

2. Mit tegyen, ha nincsen meg az ügyfélkódja?
Az ügyfélkódja a szerződésein található, elsősorban a „Számlaszerződés Értékpapír- és Ügyfélszámla Vezetéséről” című dokumentum első oldalán, illetve megtalálható a 2012 után nyitott számlák esetében az „Adatlap” című dokumentumon is. Ha egyik dokumentumot sem találja, akkor a „Mit kell tennie, ha nincsenek meg a szerződései?” pont utasításait követve küldje el a szerződés másolat igényét.

3. Mit kell tennie, ha változtak az adatai?
A letölthető dokumentumok közül válassza ki: „Módosítási Adatlap”. Nyomtassa ki, töltse ki azokat az adatokat melyek megváltoztak, csatolja az új adatokat igazoló dokumentumok másolatát aláírással ellátva, két tanú aláírásával hitelesítse (feltüntetve a tanúk nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát), majd postai úton jutassa el a 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. címre. Bővebben: https://www.budacash.hu/tajekoztatok/kozzetetelek/adatmodositasi-tajekoztato/153

4. Mit kell tennie, ha nem tudja megnyitni, kinyomtatni a letölthető dokumentumokat?
A letölthető dokumentumok Foxit Reader-re vannak optimalizálva, amit ingyenesen letölthet az alábbi oldalról: http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/ 

5. Mit tegyen, ha nem tud belépni az ügyfélkapuba?
Kérjük, küldje el az alábbi adatokat /Ügyfélkód, Név, Telefonszám, Anyja neve, Születési helye és ideje, Címe, Személyi igazolvány száma, Adószáma (adóazonosító jele)/ az info@budacash.hu e-mail címre „ügyfélkapu új jelszóigénylés” tárgy megjelöléssel és ezután telefonos vagy elektronikus úton a rendelkezésére bocsátunk egy új belépési jelszót. Csak a számlatulajdonos vagy az adott számlán meghatalmazott személy igényelhet új jelszót. Az új jelszó aktiválása leterheltségünktől függően több hétig is eltarthat.

6. Mit tegyen, ha nem működik az ügyfélkapu?
Az ügyfélkapu használat technikai feltételeiről az alábbi linken tájékozódhat.
https://www.budacash.hu/tajekoztatok/kozzetetelek/my-buda-cash-hasznalat-technikai-feltetelei/158
Bővebb információ az info@budacash.hu e-mail címen kapható.

7. Mit tegyen, ha a múltban nem tekintett meg soha egyenlegközlőt?
Ilyenkor ügyfélkapu belépést kell igényelnie a 5. pontnak megfelelően.

8. Mit tegyen, ha eddig kapott egyenlegközlőt, de most már nem kap?
A letölthető dokumentumok közül válassza ki: „Tényleges tulajdonosi nyilatkozat magánszemélyeknek és/vagy Tényleges tulajdonosi nyilatkozat cégeknek” című dokumentumok az Ön számlájának megfelelő példányát, majd nyomtassa ki, töltse ki és küldje el a 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. címre.

9. Mit kell tennie, ha céges számla esetén 2014. 11. hónap óta nem kapott az ügyfélkapuban egyenlegközlőt?
A letölthető dokumentumok közül válassza ki: „Tényleges tulajdonosi nyilatkozat-cégeknek”. Nyomtassa ki, töltse ki a megfelelő adatokat és postai úton jutassa el a 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.

10. Honnan számíthat kártalanításra?
Két eljárás során juthat kártalanításhoz, az egyik a BEVA (Befektető-védelmi Alap, bővebb információ: www.bva.hu ) a másik pedig a felszámolási eljárás. Felhívjuk figyelmét, hogy a felszámolási eljárásban a Hitelezői Igények beadásának határideje 2015. szeptember 1-én lejárt.

11. A BEVA mekkora összeget kártalanít?
Bővebb információ: www.bva.hu

12. Meddig fogadja be a BEVA a kártalanítási igényeket?
Bővebb információ: www.bva.hu

13. Mikor juthat hozzá a befektetett pénzéhez, részvényeihez egyéb követeléseihez?
A felszámolási eljárás egy gazdasági társaság esetén igen hosszadalmas folyamat, melynek hosszát és tartamát jelen pillanatban még nem lehet megalapozottan megítélni. Az eljárás folyamán minden hivatalos dátumról és eljárásrendről a www.budacash.hu weboldalon tájékozódhat.

14. A 2015. március 4-i dátummal megküldött egyenlegközlő mit jelent?
Ez az egyenlegközlő a tartalmát tekintve az ügyfelek követelésének alapja, nem pedig a meglévő állomány, mivel a vagyonvizsgálat bizonyos értékpapíroknál, devizáknál és egyéb instrumentumoknál hiányt mutatott ki. A vagyonvizsgálat eredményéről az alábbi linken tájékozódhatnak: https://www.budacash.hu/tajekoztatok/kozzetetelek/lezarult-a-vagyonvizsgalat-a-buda-cashnel/176

15. Bejöhet-e személyesen a Buda-Cash Brókerház Zrt. központi irodájába tájékoztatást kérni?
Az ügyfélszolgálati iroda az alábbi címen található: 1071 Budapest Damjanich utca 11-15. Nyitvatartási idő: Hétfő-Péntek 09:00-12:00 illetve 13:00-16:00. Információt a (30) 503-7925 és (30) 717-2955-as telefonszámon is kérhetnek ügyfeleink.

16. Mit kell tennie, ha tartozása van a Buda-Cash Brókerház Zrt. felé?
A tartozást a felszámolási eljárástól függetlenül ki kell egyenlíteni, ugyanis a felszámolónak törvényi kötelezettsége, hogy a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” felé fennálló tartozásokat minden törvényes eszközzel megkísérelje behajtani. A tartozás lehet például számlavezetési díj vagy ügyletekből származó veszteség.

17. Hová utalhat, ha tartozás vagy bármilyen jogcím alapján fizetési kötelezettsége keletkezett?
A számlaszámunk: MKB bank 10300002-10639746-49020063, a megjegyzés rovatba minden esetben tüntessék fel az ügyfélkódjukat és a nevüket. Fontos, ha utal a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.”-nak, előtte e-mailben jelezze az utalás hivatkozását és tárgyát.

18. Hova fordulhat bővebb tájékoztatásért?
A BUDA-CASH Brókerház Zrt „f.a.”-hoz lehet fordulni egyéb tájékoztatásért az alábbi elérhetőségeken: Telefon: (30) 503-7925 és (30) 717-2955, E-mail: info@budacash.hu, Postai cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy túlterheltségtől függően az elektronikus és postai levelekre történő válaszadás több hetet is igénybe vehet, a telefonos operátoraink pedig folyamatosan telefonálnak, a foglalt jelzés ezt jelenti.

19. Mi történik, ha elküldte a Hitelezői Igényét vagy az utólagos Hitelezői Igényét?
A postai érkeztetést követően iktatatásra került a Hitelezői Igénye. Iktatás után elektronikus úton „Iktatószámot” küldtünk, amire a későbbiekben is hivatkozhat. Ha Ön nem kapott a Hitelezői Igényéről iktatószámot, akkor kérjük, ezt jelezze az info@budacash.hu e-mail címre. Kérjük az e-mail az „Iktatószám igénylés” tárggyal legyen megjelölve és tartalmazza az Ön Nevét, Ügyfélkódját, Anyja nevét, Születési helyét és idejét. A Hitelezői Igények egyéni elbírálása a BEVA kártalanítási eljárása után várható, akkor lesz megállapítható, hogy az egyes ügyfeleknél mekkora, meg nem térült hiány marad fenn.

20. Mit kell tennie, ha hiányosan és/vagy pontatlanul adta be a Hitelezői Igényét?
Hiánypótlást és/vagy pontosítást postai úton a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. címre kell küldenie a hiányos dokumentumok (pl. szerződések) és/vagy a hiányos adatokat igazoló dokumentumok (pl. részvény darabszám, pontos devizában kifejezett kárigény) másolatát.

21. Hol lehet megindítani személyesen a transzferálási és vagyonkiadási eljárást?
Az ügyfélszolgálati iroda az alábbi címen található: 1071 Budapest Damjanich utca 11-15. Nyitvatartási idő: Hétfő-Péntek 09:00-12:00 illetve 13:00-16:00. Információt a (30) 503-7925 és (30) 717-2955-as telefonszámon is kérhetnek ügyfeleink.

22. Egyéb ügyintézésre van-e lehetőség?
A Buda-Cash a transzferáláson és utaláson kívül más ügymenetet nem indíthat.

23. Bárki bármikor bemehet ügyintézésre?
Jelenleg igen. Az ügyfélszolgálati iroda az alábbi címen található: 1071 Budapest Damjanich utca 11-15. Nyitvatartási idő: Hétfő-Péntek 09:00-12:00 illetve 13:00-16:00. Információt a (30) 503-7925 és (30) 717-2955-as telefonszámon is kérhetnek ügyfeleink.


24. Mi van akkor, ha nincs megadva telefonos elérhetőség vagy az megváltozott illetve nem biztos abban, hogy jó telefonszám van megadva a rendszerünkben?
Ebben az esetben kérjük az 3. pont alapján járjon el.


25. Hogyan történik az értékpapírok kiadása?
Az értékpapírok transzferálással lesznek átadva egy másik, Magyarországon vezetett értékpapírszámlára, amit az ügyfélnek kell megnyitnia egy szabadon választott szolgáltatónál.

26. Hova lehet transzferálni az értékpapírokat?
Az értékpapírokat egy Magyarországon vezetett másik értékpapírszámlára lehet transzferálni, ha ilyennel nem rendelkezik, akkor kérjük, nyisson egy értékpapírszámlát bármilyen Magyarországi szolgáltatónál. A számlanyitásnál kérjük, jelezze az intézménynél, hogy milyen célból nyitja és mit szeretne transzferálni rá, hogy ne fordulhasson elő olyan esemény, hogy az intézmény bizonyos értékpapírokat ne tudjon fogadni.

27. Milyen esetekben nem indítható meg a transzferálás?
A transzferálás nem indítható meg, ha a transzferálandó értékpapír, deviza, egyéb instrumentum, vagy az értékpapírszámla státusza nem felel meg a teljesülési feltételeknek. A Buda-Cash kizárólag azon transzferálási és utalási igényeket tudja teljesíteni, melyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
1.: A transzferálási és átutalási formanyomtatványon minden adat megfelelően és helyesen ki van töltve. (A helyes kitöltésben segítséget nyújt a harmadik oldalon található kitöltési útmutató.)
2.: A számlatulajdonos azonosítva van személyesen a Buda-Cash ügyfélszolgálatán, vagy közjegyző által a transzferálási és utalási formanyomtatvány hitelesítésre került. A közjegyzői hitelesítést minden esetben a dokumentum hátoldalára kell, hogy kerüljön. Ha mind a két dokumentum beküldésre kerül, akkor mind a két dokumentumot hitelesíteni kell, vagy közjegyző által összefűzésre kell, hogy kerüljön.
3.: Az ügyfél számláján található értékpapírok, instrumentumok, devizák és egyéb termékek a Buda-Cash által előre meghatározott, kiadható termékek körébe tartoznak a megbízás beadásának időpontjában
4.: A transzferálásokat és utalásokat fogadó intézmény nem utasítja el a tranzakciókat
5.: Az ügyfélnek nincs, bármilyen okból fennálló számlatartozása a Buda-Cash felé
6.: A transzferálási ügymenet tranzakciós költségei kiegyenlítésre kerülnek. 
7.: Az ügyfélszámla nem áll semmilyen hatósági zár alatt
8.: A vagyonelem nem áll semmilyen hatásági vagy intézményi zár alatt
9.: A számlatulajdonos személye minden kétséget kizáróan beazonosításra került
10.: A számlatulajdonos a saját nevére szóló értékpapírszámlára illetve bankszámlára adta be a transzferálási, illetve utalási megbízást
11.: Nem áll fent semmilyen egyéb akadályozó ok

28. Ha kiadható részvényei vannak, de tartozása áll fent a Buda-Cash felé hogyan egyenlítheti azt ki?

Személyesen az ügyintézés folyamán, vagy átutalással az ügyintézést megelőzően. A számlaszámunk: MKB bank 10300002-10639746-49020063, kérjük, a közleményben tüntesse fel: NÉV; ÜGYFÉLKÓD; UTALÁS TÁRGYA. Az utalás után kérjük az info@budacash.hu e-mail címre küldjön egy üzenetet az utalás megindításáról és tárgyáról.

29. Honnan tudja, hogy tartozása áll fent és az mekkora?
Minden ügyfél a 2016. év elején feltöltésre kerülő egyenlegközlőn/számlakivonaton tájékozódhat, hogy van-e számlatartozása a Buda-Cash felé. Az egyenlegközlő/számlakivonat a www.budacash.hu weboldalon található My Buda-Cash ügyfélkapuból tölthető le. Ha nem rendelkezik ügyfélkapu belépési jelszóval akkor kérjük az 5. pont alapján járjon el.

30. Személyes ügyintézés esetén mivel fizethet?
Csak készpénzt áll módunkban elfogadni, ha lehetséges pontos összeget hozzon magával.

31. Mit kell a személyes ügyintézés folyamán magával hoznia?
Természetes személyek esetén: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya
Jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén:
eredeti formában 30 napnál nem régebbi cégbíróságtól kikért vagy közjegyző által hitelesített cégkivonat illetve eredeti formában aláírási címpéldány. Meghatalmazás esetén a 38-39-40-41. pontok alapján kell eljárni.

32. Mit kell tennie, ha nem tud jelen lenni a személyes ügyintézésnél?
Természetes személyek esetén, jogi személyiséggel rendelkező illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében is meghatalmazást lehet adni. Meghatalmazás esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás szükséges illetve a jelenlévő meghatalmazott személy személyi igazolványa és lakcímkártyája. A meghatalmazásokról bővebben a 38-39-40-41. pontokban lehet információhoz jutni.

33. Milyen díjak terhelik a transzferálás és/vagy deviza utalás megindítását?
A transzferálás díja a korábban megkötött szerződés alapján a magyar bejegyzésű és ISIN kóddal rendelkező értékpapírok esetében 2.000 forint részvény fajtánként, külföldi bejegyzésű és ISIN kóddal rendelkező értékpapírok esetében 10.000 forint részvény fajtánként. A belföldi deviza átutalások díjai a következőek: 

Forint: Az utalandó összeg 0,15%-a, minimum 250 Forint.
Euro: Az utalandó összeg 0,25%-a, minimum 20 Euro
Dollár: Az utalandó összeg 0,25%-a, minimum 25 Dollár
Egyéb: A hatályos díjtételünk alapján mely az alábbi linken érhető el: https://www.budacash.hu/content/media/www/mediastore/2/2426/6701/dijtetelek-jegyzeke.pdf

34. A számlán fellelhető minden értékpapír egyszerre kerül kiadásra?
Nem, csak azon részvények melyek megfelelne a teljesülési feltételeknek. A Buda-Cash kizárólag azon transzferálási és utalási igényeket tudja teljesíteni, melyek megfelelnek a 27. pontban megtalálható teljesülési feltételeknek.

35. Milyen tranzakciókra kerülhet sor személyes ügyintézés alatt?
Csak transzferálásra és/vagy utalásra van lehetőség, részvények eladására, pozíciók módosítására, devizák váltására vagy egyéb tranzakciókra nincs lehetőség. Ezen műveleteket mindenki az új számlavezetőjénél tudja majd lebonyolítani.

36. Készpénzben felvehető a részvények ellenértéke, illetve a fellelhető devizák?
Nem, csak transzferálás és/vagy deviza utalás indítható.

37. Mi történik, ha az értékpapírszámlán a transzferálás után sem készpénz, sem pedig értékpapír nem található, azaz üres a számla és egyéb követelése sincs a Buda-Cash felé?Ebben az esetben a számla automatikusan megszűnik.

38. Meghatalmazások 1. Hogyan lehet eljárni, ha az eljáró személy nem tulajdonosa, hanem kizárólag meghatalmazottja az értékpapírszámlának?
Ebben az esetben külön meghatalmazás szükséges tranzakciók indítására, ezért kérjük az alábbi dokumentumot megfelelő adatokkal töltsék ki, majd a személyes megjelenés alkalmával eredeti aláírásokkal ellátva adják át az ügyintézőnknek. 
Letölthető meghatalmazás: Meghatalmazás értékpapírszámla felett

39. Meghatalmazások 2. Hogyan lehet eljárni, ha az eljáró személy nem tulajdonos és nem is meghatalmazott az értékpapírszámlában?
Ebben az esetben közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazást kell benyújtani, más meghatalmazási formát nem áll módunkban elfogadni.

40. Meghatalmazások 3. Hogyan lehet eljárni jogi (ügyvédi) képviselet útján?
Eredeti aláírással ellátott és formai követelményeknek megfelelő ügyvédi meghatalmazás útján lehetséges eljárni. A jogi képviselő személyes megjelenése során szükséges a meghatalmazó számlaszerződésének eredeti példánya, az eredeti aláírással ellátott ügyvédi meghatalmazás, a számlatulajdonos eredeti aláírásával ellátott személyes okmányainak fénymásolata és egy, a számlatulajdonos tulajdonában álló, Magyarországon vezetett értékpapír számlaszám.

41. Meghatalmazások 4. Hogyan lehet meghatalmazást adni jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén?
Ebben az esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást kell a személyes megjelenés alkalmával az ügyintézőnknek eredeti aláírással ellátva átadni.

42. Mi a külföldi bejegyzésű jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok esetén követendő eljárási rend?
Külföldi bejegyzésű jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok személyes beazonosításához szükséges dokumentumok a következők:
- 30 napnál nem régebbi olyan okirat, amely a cég nyilvántartásba vételét, a cég létét igazolja, az adott ország hatályos jogszabályinak megfelelő formában. Aláírási címpéldány, ha az adott ország hatályos jogszabályai ezt lehetővé teszik, amennyiben nem, bármely olyan, hatóságok által kiállított okirat, amellyel az eljáró személy igazolja, hogy a cég törvényes képviselője.
A fenti okiratokat hitelesített magyar nyelvű fordításban kérjük bemutatni, amely fordítást kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Zrt. (http://www.offi.hu) készíti el. Amennyiben a cég képviseletében meghatalmazott jár el, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Zrt. (http://www.offi.hu) által fordított és hitelesített meghatalmazás szükséges, amelynek kifejezetten tartalmaznia kell az értékpapírszámla megszüntetésére és az értékpapírok transzferálására vonatkozó meghatalmazást.
Amennyiben a fenti okiratokat olyan országban állították ki, amely nem csatlakozott a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, Hágában 1961. október 5. napján kelt egyezményhez, úgy a fenti okiratokat diplomáciai, konzuli felülhitelesítéssel (apostille) kell ellátni.

43. Milyen szolgáltatások kezelője volt a Gain Capital?
A Gain Capital a MetaTrader valamint a MetaRadar szolgáltatások kezelője volt. 

44. Mit jelent a hiányos pénzeszközök és vagyonelemek arányos kiosztása?
Ha egy adott hiányos befektetési termékben, szolgáltatásban, vagy instrumentumban például 10% hiány van, de 90% megtalálható, akkor az arányosítás után minden ügyfél megkapja a követelése 90%-át. A fennmaradó 10% képezi az adott ügyfél hiányát.

45. Mit jelentenek a hiányos termékek során képzett homogén csoportok?
Minden hiányos befektetési termék, szolgáltatás, és instrumentum egy különálló csoportot alkot. Például az OTP és a MOL részvények egy-egy különálló csoportot alkotnak, egy csoportba tartoznak az adott portfólió kezelési szolgáltatások, egy másik csoportba lejáratonként a diszkontkincstárjegyek.
Fontos, hogy a különböző devizák is külön csoportokat alkotnak.

46. Milyen csoportba fognak tartozni az időközben lejárt diszkontkincstárjegyek?
A lejárt diszkontkincstárjegyek a lejáratkor automatikusan pénzzé konvertálódtak. Ezen pénzösszegek nem kerülnek be a deviza és pénzkövetelések közé, hanem az adott lejáratú diszkontkincstárjegyhez tartozó különálló homogén csoportba kerülnek.

47. Az árfolyamveszteségből adódó kárt ki téríti meg?
A tőzsdei árfolyamveszteségekből adódó veszteség illetve negatív eredmények után a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” nem vállal felelősséget, ezen ügyekben az Üzletszabályzat irányadó.

48. Mi az eljárás menete a közjegyzői hitelesítéssel történő beazonosítás és transzferálás és/vagy deviza utalás során?
Minden ügyfelünk el tudja végezni az azonosítást személyes megjelenés nélkül. Az eljárás során közjegyző hitelesítést kell igényelni, a közjegyzők elérhetőségéről az alábbi weboldalon tájékozódhatnak: https://www.mokk.hu

Kérjük, az alábbi linkről töltsék le a hitelesítéshez szükséges transzferálási formanyomtatványunkat: https://www.budacash.hu/content/media/www/mediastore/2/2426/6740/transzferalasi-es-utalasi-megbizas-tajekoztato-es-kitoltesi-utmutato.pdf 
Fontos, hogy csak az imént feltüntetet, és hitelesített formanyomtatványt tudja a Buda-Cash elfogadni azonosítás céljából.
Miután a kitöltési útmutató segítségével kitöltötték a dokumentumot, és azt közjegyző által hitelesítették, kérjük, küldjék el nekünk postai úton a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.”  1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. címére. Csak a postai úton érkeztetett és hitelesített transzferálási és utalási formanyomtatványokat tudjuk befogadni.

49. Mi történik a közjegyző által hitelesített értékpapír transzferálási és deviza utalási formanyomtatvány megérkezése után?
A dokumentumot kollégáink megvizsgálják, és ha mindent rendben találnak, az ügyfél beazonosított kategóriába kerül, így nem kell a későbbiek folyamán megjelennie a Buda-Cash székházában személyes ügyintézés miatt.  A transzferálási és/vagy utalási igény teljesítésére ezután kerülhet sor abban az esetben, ha olyan termék, instrumentum vagy részvény transzferálási igénye lett benyújtva, amely megfelel a teljesülési feltételeknek (bővebben a teljesülési feltételekről: 27. pont). Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a nagyszámú igény miatt a tranzakciók beadása és teljesülése között több hét is eltelhet, ezért kérjük ügyfeleink türelmét. 

50. Milyen feltételek fennállása esetén kerülhet sor a benyújtott transzferálási és/vagy utalási igények teljesítésére?
A Buda-Cash kizárólag azon transzferálási és utalási igényeket tudja teljesíteni, melyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
1.: A transzferálási és átutalási formanyomtatványon minden adat megfelelően és helyesen ki van töltve. A helyes kitöltésben segítséget nyújt a harmadik oldalon található kitöltési útmutató
2.: A számlatulajdonos azonosítva van személyesen a Buda-Cash ügyfélszolgálatán, vagy közjegyző által a transzferálási és utalási formanyomtatvány hitelesítésre került. A közjegyzői hitelesítést minden esetben a dokumentum hátoldalára kell, hogy kerüljön. Ha mind a két dokumentum beküldésre kerül, akkor mind a két dokumentumot hitelesíteni kell, vagy közjegyző által összefűzésre kell, hogy kerüljön.
3.: Az ügyfél számláján található értékpapírok, instrumentumok, devizák és egyéb termékek a Buda-Cash által előre meghatározott, kiadható termékek körébe tartoznak a megbízás beadásának időpontjában
4.: A transzferálásokat és utalásokat fogadó intézmény nem utasítja el a tranzakciókat
5.: Az ügyfélnek nincsen, bármilyen okból fennálló számlatartozása a Buda-Cash felé
6.: A transzferálási ügymenet tranzakciós költségei kiegyenlítésre kerülnek.
7.: Az ügyfélszámla nem áll semmilyen hatósági zár alatt
8.: A vagyonelem nem áll semmilyen hatásági vagy intézményi zár alatt
9.: A számlatulajdonos személye minden kétséget kizáróan beazonosításra került
10.: A számlatulajdonos a saját nevére szóló értékpapírszámlára illetve bankszámlára adta be a transzferálási illetve utalási megbízást
11.: Nem áll fent semmilyen egyéb teljesülhetetlenségi ok

51: Milyen portfólió kezelési termékei vannak a Buda-Cash Brókerháznak?
Trend, Trend Extra, Euro Trend, Euro Trend Extra, MegaTrend, MegaTrend Euro

52: Hogyan lehet a fellelhető és a teljesülési feltételeknek megfelelő értékpapírokhoz hozzájutni?
Fontos, hogy értékpapírt csak értékpapírszámlára lehetséges transzferálni. Az értékpapír transzferálások teljesüléséhez Önnek értékpapírszámlára van szüksége, de felhívjuk figyelmét arra, hogy számlanyitás előtt tájékozódjon a kiválasztott intézménynél, hogy az Ön instrumentumait (értékpapírjait) tudják-e fogadni.

53: Hogyan lehet a fellelhető és teljesülési feltételeknek megfelelő devizákhoz hozzájutni?
A devizák normál belföldi utalással lesznek teljesítve, így normál magyarországi bankszámlaszám szükséges. A külföldi devizák utalását különböző devizanemben vezetett számlákra is tudja a Buda-Cash teljesíteni, aminek feltételeiről érdeklődjön a számlavezetőjénél. Minden számlatulajdonos csak a számlatulajdonos nevére szóló más intézménynél vezetett bankszámlára utalhat.

54: Hogyan lehet a fellelhető és teljesülési feltételeknek megfelelő portfólió kezelési szolgáltatásokban elhelyezett vagyonelemekhez hozzájutni?
A portfólió kezelési szolgáltatásokban fellelhető vagyonelemek kiadása abban a formában történik, amilyen formában a Buda-Cash számláin jelenleg tárolva vannak, ezért nem készpénzben történik a kiadás, hanem értékpapírok transzferálásával és devizák utalásával. A Buda-Cashnek a felügyelet által visszavont engedélyek miatt nincs lehetősége instrumentumok értékesítésére. Ennek okán minden érintett ügyfélnek szüksége van bankszámlaszámon túl értékpapírszámlára is. Minden érintett ügyfél a My Buda-Cash ügyfélkapura 2016 elején felkerülő számlakivonatában/egyenlegközlőjében megtekintheti a szolgáltatásban elhelyezett instrumentumok listáját. Előreláthatólag állampapír, készpénz (forint és euró), részvények, illetve befektetési jegy kerül az ügyfél tulajdonába a tranzakciókat követően, amelyek az új számlavezetőnél értékesíthetőek készpénzre. Az érintett portfólió kezelési szolgáltatások típusai a következőek: Trend, Trend Extra, Euro Trend, Euro Trend Extra, MegaTrend, MegaTrend Euro

55: Milyen formanyomtatvány kell kitölteni és benyújtani ahhoz, hogy a vagyonelemek transzferálásra és/vagy utalása megtörténhessen? 
A https://www.budacash.hu/content/media/www/mediastore/2/2426/6740/transzferalasi-es-utalasi-megbizas-tajekoztato-es-kitoltesi-utmutato.pdf formanyomtatványokat kell megküldeni postai úton közjegyzővel hitelesítve vagy személyes ügyintézés során az ügyintézők rendelkezésére bocsátani.

56: Mi a különbség a transzferálási és az utalási formanyomtatványok között?
A transzferálási formanyomtatvány értékpapírok transzferálására szolgál, a deviza utalási pedig devizák utalására. Ha Ön csak értékpapírokkal rendelkezik, akkor elegendő a transzferálási formanyomtatványt kitöltenie, ha csak devizával akkor csak a deviza utalási dokumentumot, ha pedig mind a két típusú vagyonelemmel rendelkezik akkor mind a kettőt ki kell töltenie a személyes megjelenés során, vagy közjegyzővel történő hitelesítés esetén legalább az egyik dokumentumot hitelesíttetnie kell.

57: A transzferálási és utalási formanyomtatványok beadása után, de még a tranzakciók teljesítése előtt a Buda-Cash Brókerház ad visszaigazolást az érintett ügyfeleknek a tranzakciók indításáról?
A Buda-Cash a tranzakciókat a teljesülési feltételek fennállása esetén külön instrumentumonkénti és/vagy devizánkénti visszaigazolás nélkül teljesíti, mivel az érintett ügyfeleknek a teljesülési feltételek fennállása esetén minden vagyonelemük transzferálásra és/vagy utalásra kerül az általuk megadott számlaszámokra.

58: Honnan tudható, hogy értékpapírok esetén mekkora mennyiség transzferálása, devizák esetén mekkora összeg utalása várható?
A 2016 év elején, a My Buda-Cash ügyfélkapuba felkerülő egyenlegközlő/számlakivonat tartalmazza a Buda-Cash által kiadható vagyonelemek mennyiségét és összegét. Felhívjuk figyelmét, hogy csak a teljesülési feltételeknek megfelelő értékpapírokat, egyéb instrumentumokat és devizákat tudja a Buda-Cash az ügyfelei rendelkezésére bocsátani.

59: Milyen vagyonelemeket tud a Buda-Cash átadni az ügyfelei részére?
A Buda-Cash csak az elszámolás és arányosítás után fellelhető, és a teljesülési feltételeknek megfelelő vagyonelemeket tudja az ügyfelei részére átadni.

60: Mit jelent a vagyonkiadás előtti azonosítás?
A vagyonelemek rendelkezésre bocsátása előtt minden érintett ügyfélnek, legalább egy alkalommal minden kétséget kizáróan azonosítania kell Önmagát. A vagyonkiadás csak a megfelelő azonosítás után lehetséges, így a Buda-Cash megfelelő azonosítás nélkül megtagadja a vagyonkiadást.

61: Milyen módon azonosíthatják magukat az ügyfelek?
Az érintett ügyfelek többféleképpen is azonosíthatják Önmagukat, személyesen és távoli, közjegyzői segítséggel indított ügyintézéssel is.

62: Személyes azonosítás és vagyonkiadásnak mi a menete?
Az ügyfélszolgálati iroda az alábbi címen található: 1071 Budapest Damjanich utca 11-15. Nyitvatartási idő: Hétfő-Péntek 09:00-12:00 illetve 13:00-16:00. Kérjük, hozza magával a személyi igazolványát, lakcímet igazoló kártyáját illetve adókártyáját. Legyen Önnél egy értékpapírszámlaszám illetve egy bankszámlaszám. Információt a (30) 503-7925 és (30) 717-2955-as telefonszámon is kérhetnek ügyfeleink.

63: Közjegyzői segítséggel indított távoli ügyintézésnek mi a menete?
Az ügyfelek személyes megjelenés nélkül is indíthatnak ügymenetet és azonosíthatják magukat, ha erre az eljárásra kialakított közjegyzői hitelesítéssel ellátott transzferálási és utalási igényt küldenek be postai úton a Buda-Cash központi címére, (1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.). A közjegyzői hitelesítéssel a transzferálási és utalási megbízás formanyomtatványokat kell ellátni, melyeket a kitöltési útmutatóval az alábbi linkről lehet letölteni: https://www.budacash.hu/content/media/www/mediastore/2/2426/6740/transzferalasi-es-utalasi-megbizas-tajekoztato-es-kitoltesi-utmutato.pdf . Miután a dokumentum kitöltésére és közjegyzői hitelesítésére sor került, postai úton az 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. címre kell megküldeni. A közjegyzői hitelesítés pontos menetéről és annak szabályairól a formanyomtatvány tájékoztató és kitöltési útmutató részében lehet tájékozódni. Kérjük, figyelmesen olvassák el a tájékoztatót és a kitöltési útmutatót, mivel a Buda-Cash csak a megfelelően kitöltött formanyomtatványokat tudja elfogadni.

64. Hogyan lehet eljárni TBSZ (Tartós Befektetési Számla) és/vagy NYESZ (Nyugdíj Elő takarékossági Számla) számlatípusoknál?
Minden az adott számlatípusban érintett ügyfél választhat két lehetőség közül. Az egyik, hogy a megtakarítását egy másik intézmény azonos számlatípusán folytatja jogfolytonosan, a másik pedig, hogy megszünteti a Buda-Cash-nél ezeket a számlatípusokat és szabad számla típusra utalja egy másik szolgáltatóhoz a számlákon fellelhető vagyonelemeket.

65: Hogyan kell eljárni TBSZ (Tartós Befektetési Számla) és/vagy NYESZ (Nyugdíj Elő takarékossági Számla) számlatípusok másik intézményhez történő jogfolytonos utalása esetén?
Az érintett ügyfeleknek nyilatkozniuk kell, hogy jogfolytonosan a fellelhető eszközeiket egy másik szolgáltatónál vezetett TBSZ vagy NYESZ számlatípusra adja ki a felszámoló. Az ügyfél kétféleképpen járhat el, az egyik, hogy egy másik szolgáltatónál új TBSZ vagy NYESZ számlát nyit és arra kéri a kiadást, a másik pedig, hogy kéri a megszűnő számlával azonos évben máshol kötött és azonos típusú szerződéseinek összevezetését. Fontos, hogy új számla nyitása esetén nem indul új gyűjtőév, mivel a nyitott számla a megszűnővel azonos évben kötöttnek minősül.

66: Hogyan kell eljárni TBSZ (Tartós Befektetési Számla) és/vagy NYESZ (Nyugdíj Elő takarékossági Számla) számlatípusok megszüntetése és más intézménynél vezetett szabad számlára történő utalása esetén?
Ebben az esetben az ügyfélnek a személyes megjelenés során egyszerűen jeleznie kell az ügyintéző kollegáinknak, hogy meg szeretné szüntetni a TBSZ és/vagy NYESZ számláját és szeretné, ha azt áthelyeznénk szabad számlára. Innentől az érintett ügyfél bármilyen normál értékpapír számlára és/vagy bankszámlára utalhatja a fellelhető vagyonelemeit.

67: Bármilyen értékpapírszámlára lehetséges a transzferálás?
Bármilyen Magyarországon vezetett értékpapírszámlára lehetséges a transzferálás, de felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy számlanyitás előtt tájékozódjanak, hogy a transzferálandó értékpapírokat a fogadó intézmény tudja-e fogadni.

68: Bármilyen bankszámlaszámra lehetséges a devizák utalása?
A 468/2015. (XII.29.) Korm. rendelet módosította 2015. dec. 31-el  „A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII.26.) Korm. rendelet 15. § (1) és (2) bekezdését”, amely alapján a számlatulajdonosok kizárólag a számlatulajdonos nevére szóló, más intézménynél vezetett bankszámlára kezdeményezhet átutalást.

69: Hol és hogyan lehet időpontot foglalni személyes ügyintézéshez?
Jelenleg nem szükséges ügyfélszolgálati ügyintézéshez időpontot foglalni. Az ügyfélszolgálati iroda az alábbi címen található: 1071 Budapest Damjanich utca 11-15. Nyitvatartási idő: Hétfő-Péntek 09:00-12:00 illetve 13:00-16:00. Információt a (30) 503-7925 és (30) 717-2955-as telefonszámon is kérhetnek ügyfeleink.

70: Már nem hívják be az ügyfeleket egyesével azonosításra?
Minden ügyfélnek Önállóan kell eljárnia. Az ügyfélszolgálati iroda az alábbi címen található: 1071 Budapest Damjanich utca 11-15. Nyitvatartási idő: Hétfő-Péntek 09:00-12:00 illetve 13:00-16:00. Információt a (30) 503-7925 és (30) 717-2955-as telefonszámon is kérhetnek ügyfeleink.

71: Hogyan kell eljárnia azoknak az ügyfeleknek, akik a felszámolási eljárás megkezdése után bármilyen eljárásból már azonosították Önmagukat?
Ebben az esetben elegendő, hogyha a www.budacash.hu weboldalról letölthető Közjegyzői Transzferálási és Utalási formanyomtatványt (link: https://www.budacash.hu/content/media/www/mediastore/2/2426/6740/transzferalasi-es-utalasi-megbizas-tajekoztato-es-kitoltesi-utmutato.pdf) letöltik, kinyomtatják és kék színű tollal a kitöltési útmutató segítségével kitöltik, majd kizárólag postai úton, közjegyzői hitelesítés nélkül megküldik a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. címére. Beérkezést követően az érintett ügyfelet telefonján felkeresik kollegáink, hogy visszaigazolják a beadott nyomtatványon szereplő adatokat. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy csak azon ügyfelek élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik már a felszámolás alatt azonosították magukat személyesen vagy közjegyzői segítséggel.

72: A portfólió kezelési szolgáltatásokban mi az az ACCESS befektetési jegy és hol kapható róla bővebb információ?
Az ACCESS befektetési jegyekről minden információ megtalálható a www.access.hu weboldalon.

73: Az értékpapírok és egyéb instrumentumok után járó osztalékok kifizetése hogyan történik?
A felszámolási eljárás kezdete óta beérkező, a teljesülési feltételeknek megfelelő osztalékok kifizetése folyamatosan zajlik. Az osztalék kifizetések eljárásáról az alábbi linken tájékozódhatnak: https://www.budacash.hu/tajekoztatok/kozzetetelek/tajekoztatas-az-osztalek-kifizetesekrol/173

74: A hiányos vagyonelemek után járó osztalékok kifizetése hogyan történik?
Azon osztalékfizetéssel érintett értékpapírok esetében, melyek a hiányos vagyonelemek körébe tartoznak, az ügyfeleket az adott pénzügyi eszközre megképezett homogén csoport alapján létrejövő arányosan kiadható eszközök után illeti meg a 73. pontban foglaltak szerint a felszámolási eljárás kezdő időpontját megelőzően, valamint az azt követően befolyt vagy esetlegesen még befolyó osztalék.

75: A 2014. és 2015. évre szóló adóigazolásokhoz hogyan lehet hozzájutni?
A 2014. és 2015. évre szóló adóigazolásokat minden érintett ügyfél letöltheti a www.budacash.hu weboldalon található My Buda-Cash ügyfélkapuból.

76: Mi az az állomány-átruházási eljárás?
Ilyenkor egy befektetési intézmény (ez esetben a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.”) az állományának egy részét vagy egészét átadja a pályázaton nyertes másik befektetési intézménynek. Az állomány átruházási eljárás előnye, hogy gyorsítja és egyszerűsíti a vagyonkiadást minden érintett ügyfélnek, például az állományt átvevő pénzügyi intézménynek van kiépített Budapesten kívüli fiókhálózata, nagyobb dolgozói létszámmal rendelkezik és ezért minden érintett ügyfél egyszerűbben, gyorsabban és mobilisabban tud a fellelhető vagyonelemei felett rendelkezni. Az állomány átruházási eljárás pályázatának kihirdetése nem eredményezi automatikusan a pályáztatás sikerességét, mivel szigorú követelményeknek kell megfelelnie a pályázó pénzügyi intézményeknek és csak sikeres pályázat esetén valósul meg az állomány-átruházás. Az érintett ügyfeleknek továbbá, egy megadott 30 napos időintervallumon belül nyilatkozniuk kell, hogyha nem kívánnak részt venni az eljárásban, ellenkező esetben automatikusan részt vesznek benne.

Az állomány-átruházásról bővebb információ az alábbi linkeken található:

Állomány-átruházási eljárást indít a BUDA-CASH felszámolója

Értesítés a BUDA-CASH Brókerház Zrt. "f.a." állomány-átruházásának engedélyezéséről

77: Ha nem akar részt venni az állomány-átruházási eljárásban, mit kell tennie?
Az ügyfeleknek későbbiek folyamán, sikeres pályáztatás esetén, egy meghatározott 30 napos időintervallumon belül nyilatkozniuk kell írásban, ha nem kívánnak részt venni az eljárásban, ellenkező esetben automatikusan részt vesznek benne. Nyilatkozni, csak sikeres pályázat esetén lehet, és erről minden érintett ügyfelet tájékoztatunk. A 30 napos időintervallum kezdetéről a www.budacash.hu weboldalon lesz tájékoztató annak esedékességekor. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy sikeres pályáztatás esetén a hivatalos nyilatkozattételi időszak előtt postai és/vagy elektronikus úton érkeztetett nyilatkozatokat a hivatalos nyilatkozattételi időszakban a Buda-Cash nem tudja figyelembe venni és ezért újra nyilatkozni kell.

78: Minden értékpapír, egyéb instrumentum és deviza részt vesz az állomány-átruházási eljárásban?
Az eljárásban résztvevő részvények, egyéb instrumentumok és devizák listáját tartalmazó pályázati felhívás itt érhető el: https://www.budacash.hu/content/media/www/mediastore/0/359/6722/nyilvanos-ajanlatteteli-felhivas.pdf

79: Miért van néhány olyan nem amerikai (US) , hanem európai (pl: DL) ISIN kóddal rendelkező értékpapír ami nem kiadható?
A letéti helytől független az értékpapír ISIN kódja. Például egy amerikai részvényt  is lehetett európai letétkezelőnél vásárolni és egy európai részvényt is lehetett amerikai letétkezelőnél vásárolni, a Buda-Cash a kontinensen belül is több letétkezelővel volt kapcsolatban. Ezért fordulhat elő, hogy néhány európai részvény kiadható, néhány pedig nem, mivel lehet az adott részvény olyan letétkezelőnél van elhelyezve (pl: SAXO) ahonnan jelenleg nem áll módunkban transzfereket és utalásokat indítani.

80: Kiket érint a SAXO Bank ügye?
Minden Buda-Cash Trader és MarketStar kereskedési platformot igénybevevő ügyfelet, illetve néhány egyedileg vásárolt értékpapírt és egyéb instrumentumot.

81: Kiket érint a Pershing LLC ügye?
Többségében amerikai részvényekkel kereskedő ügyfeleket. Az amerikai részvények ISIN kódja rendszerint US megjelöléssel kezdődik.

82: Mit tesz a Buda-Cash a SAXO Bank ügyében?
A Buda-Cash megindította a peres eljárást a SAXO Bank ellen. A Buda-Cash mindent megtesz a SAXO Banknál fellelhető vagyonelemek mielőbbi visszaszerzése érdekében. Amint új nyilvános információk merülnek fel az ügyben azt a www.budacash.hu weboldalon közzétesszük.

83: Egyéb, a honlapon feltüntetett információkon túl, hol lehet bővebb információt kérni?
Telefonon a (30) 503-7925 és (30) 717-2955 számon vagy elektronikusan az info@budacash.hu e-mail címen, illetve postai úton a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. címén. Felhívjuk figyelmét, hogy túlterheltségünk miatt a telefonszám többször jelezhet foglalt jelzést, az elektronikus illetve postai levelekre történő válaszadásig pedig több hét is eltelhet.

84: A 2015. évi CCXIV törvény (Quaestor-törvény) vonatkozik a Buda-Cash károsultjaira?
Nem.

85: Azon ügyfelek akik a hiányos vagyonelemek körébe tartozó vagyonelemekkel rendelkeznek mekkora részét kapják vissza a vagyonelemeiknek?
A vagyonvizsgálat eredményéről az alábbi linken lehet tájékozódni: https://www.budacash.hu/tajekoztatok/kozzetetelek/lezarult-a-vagyonvizsgalat-a-buda-cashnel/176

86: Azok a vagyonelemek, melyek nincsenek benne a 2015. december 28-i vagyonvizsgálatról szóló tájékoztatóban, szenvedtek-e hiányt?
Csak a tájékoztatóban szereplő vagyonelemek szenvedtek hiányt, a többi egyéb értékpapír, instrumentum és deviza maradéktalanul rendelkezésre ál, és ha a teljesülési feltételeknek megfelelnek, akkor az ügyfelek részére átadhatóak.

87: A BEVA (Befektető Védelmi Alap) mit kártalanít?
A BEVA csak a hiányos vagyonelemek körébe tartozó vagyonelemeket kártalanítja. A hiányos vagyonelemekről és azok elszámolásáról az alábbi linken tájékozódhatnak:
https://www.budacash.hu/tajekoztatok/kozzetetelek/lezarult-a-vagyonvizsgalat-a-buda-cashnel/176
Bővebb információ a kártalanítási eljárásról: www.bva.hu

88: Hol található az állomány-átruházási eljárás engedélyezéséről szóló tájékoztató?
A tájékoztató az alábbi linkre kattintva érhető el: Értesítés a BUDA-CASH Brókerház Zrt. "f.a." állomány-átruházásának engedélyezéséről

­

Vissza
­