Újabb pereket indít a felszámoló a hitelezők érdekében

Hírek, közzétételek

Tisztelt Ügyfeleink.

A felszámoló jogi eljárásai nyomán olyan információk birtokába került, amelyek ismeretében – a QUAESTOR és a BUDA-CASH eljárásai hitelezőinek érdeke védelmében – kereseteket tudott benyújtani a nevezett eljárások felszámolásának megkezdését megelőzően vezető tisztséget ellátó személyekkel szemben. A HUNGÁRIA ügyében az egyéb bírósági eljárások zárása mutathatja meg a vagyonvesztés mértékét, így a felszámoló ezek lezárását követően kerül abba a helyzetbe, hogy hasonló lépéseket tegyen.

A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN), mint QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. „f.a.” (QUAESTOR), a BUDA-CASH Brókerház Zrt. „f.a.” (BUDA-CASH) és a HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zrt. „f.a.” (HUNGÁRIA) felszámolója – csődtörvényben foglalt kötelezettségének eleget téve – az alábbiakról tájékoztatja az érintett hitelezőket.

A QUAESTOR és a BUDA-CASH eljárásában a felszámoló a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtörvény) 33/A. §-a alapján kereseti kérelmet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre. A perindítások célja a korábbi befektetési szolgáltatók vezető tisztségviselői vagyoni helytállási kötelezettségének megállapítása.

A QUAESTOR és a BUDA-CASH felszámolását megelőzően vezető tisztséget betöltő személyek előtt a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet ismert volt, ugyanakkor vezetői feladataik ellátása során ezt figyelmen kívül hagyva cselekedtek. Ez a vezetői magatartás okozati összefüggést mutat azzal, hogy a hitelezők követeléseinek teljes mértékben történő kielégítése a felszámolási eljárásban meghiúsulhat.

A PSFN – csakúgy, mint a közelmúltban döntően a felszámoló elsőfokú pernyertességgel zárult SAXO Bankkal szembeni peres eljárásban – e bírósági perek megindításával is a hitelezők védelme érdekében jár el, és törekszik arra, hogy a hitelezők térülése a jogszabályi keretek között elérhető legmagasabb mértékű legyen.

Az ilyen típusú perekben a vagyonvesztés mértékének meghatározása alapvető törvényi követelmény. A HUNGÁRIA eljárásában ezért a korábban a Törvényszék elé terjesztett vitatott igények jogerős elbírálása, valamint a folyamatban lévő kifogásolási eljárások lezárása adhat majd választ a tényleges vagyonvesztés mértékét illetően. A felszámoló így a HUNGÁRIA kapcsán e bírósági döntések meghozatalát követően kerül abba a helyzetbe, hogy a keresetindításról gondoskodjon. A csődtörvény ennek lehetőségét ugyanakkor az eljárás lezárásig biztosítja, így a HUNGÁRIA hitelezőinek érdekei is maradéktalanul érvényesülnek.

Tisztelettel:
Buda-Cash Brókerház Zrt. "f.a."

Vissza
­