TÁJÉKOZTATÓ BUDA-CASH Brókerház Zrt. ügyfelei részére

Hírek, közzétételek

Tisztelt Ügyfelünk!

Alulírott, Jendrolovics Pál, mint a Magyar Nemzeti Bank N-JÉ-III-11/2015. sz. végzésével a BUDA-CASH Brókerház Zrt-hez (1118 Budapest, Ménesi út 22., továbbiakban: Brókerház) felügyeleti biztosként kirendelt a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.) által kijelölt felügyeleti biztos az alábbiakról kívánom a tájékoztatni:
A Magyar Nemzeti Bank a fenti számú végzésével a Brókerház tevékenységi engedélyét 2015. február 23. napjával felfüggesztette. A végzésben foglaltak alapján az ügyfelek portfoliói, pénzeszközei a vizsgálat lezárásáig zárolásra kerültek.
Tájékoztatom, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) XXIV. Fejezete rendelkezik a Befektető-Védelmi Alapról és az Alapból történő kifizetés szabályairól. Az Alap a biztosított tevékenységet végző szervezet biztosított befektetőit 20.000,- EUR értékhatárig kártalanítja abban az esetben, ha a felügyeletet gyakorló Magyar Nemzeti Bank a Brókerház felszámolását rendeli el (Tpt. 216. §).
Tájékoztatom, hogy a folyamatban lévő vizsgálat lezárásáig sem a Brókerház, sem az Alap nem tud kifizetést teljesíteni.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!

BUDA-CASH Brókerház Zrt.
Jendrolovics Pál sk.
felügyeleti biztos

Vissza
­