Tájékoztató a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” ügyfelei számára

Hírek, közzétételek

Budapest, 2016. május 19. — A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) felhívja a BUDA-CASH Brókerház Zrt. „f.a.” (Buda-Cash) ügyfeleinek a figyelmét arra, hogy az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. és a BUDA-CASH állomány-átruházási folyamatában a szerződés megkötése megtörtént, jelenleg az engedélyezési eljárás tart, ennek lezárásával indulhat el az átadási ügymenet.

Addig is a kiadható eszközök transzferálása a Buda-Cash részéről azok számára lehetséges, akik a személyes azonosításon részt vettek és aláírt transzfernyomtatványt adtak le, vagy postai úton, közjegyző által hitelesített transzfernyomtatványt küldtek (az eljárásról bővebben: itt), továbbá nincs (sem ügyletből eredő, sem számlával kapcsolatosan keletkezett) tartozásuk a Buda-Cash felé.

A Buda-Cash az elmúlt időszakban is folyamatosan adta ki a hiánytalanul meglévő és hozzáférhető helyen lévő vagyonelemeket. Jelenleg már a hiánnyal érintett vagyonelemek kiadása is zajlik. A társaság felszámolója a rendelkezésre álló humánerőforrás és adminisztrációs többletfeladathoz mérten a lehető leggyorsabban hajtja végre az ügyfélkiszolgálást, ugyanakkor ez a tevékenység a szokásoshoz képest több körös ellenőrzést, és különös figyelmet kíván.

A felszámolás alatt álló társaságnál ugyanis olyan bűncselekmény miatt is folyt nyomozás, amely az ügyfelek és ügyféladatok valódiságának ellenőrzését kiemelt módon indokolja. Ez ugyan lassítja az allokációs folyamatot, de szükséges, és az ügyfelek védelme érdekében történik a mindenre kiterjedő ellenőrzés. A Buda-Cash ügyfelei számára ugyanakkor folyamatos a vagyonkiadás, a transzferálási folyamatot a legnagyobb gondosság mellett, a lehető leggyorsabban folytatja le a társaság felszámolója.

A társaság felszámolója felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy még nem nyílt meg az állomány-átruházásban való részvételi szándékkal kapcsolatos nyilatkozat megtételére nyitva álló időkeret. Az ügyfelek saját, személyre szóló ügyfélkapujukra, vagy – aki korábban ezt kérte – postai úton kapják meg azt a tájékoztató levelet, amelyben az állomány-átruházásról részletes információt ad a társaság felszámolója. Ennek kézhezvételétől számított harminc napos határidő áll rendelkezésre a döntés meghozataláig.

Az állomány-átruházás után a vagyonelemek kiadása fel fog gyorsulni, hiszen a pályázaton nyertes banknak az ügyfél-azonosításra és vagyonkiadásra komolyabb erőforrások állnak rendelkezésre, mint a felszámolás alatt álló társaságnak.

Tisztelettel:
Buda-Cash Brókerház Zrt. "f.a."
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.

Vissza
­