Tájékoztató a 2014. évi adó- és járulékbevallásról

Hírek, közzétételek

Tájékoztató a 2014. évi adó- és járulékbevallásról

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” felé bevezetett korlátozó intézkedések, a felszámolási eljárás illetve az értékpapírszámlák hatósági zárolása nem mentesíti az adózókat a bevallások határidőben történő benyújtásának kötelezettsége alól a 2014. évi adó- és járulék bevallási kötelezettség teljesítése tekintetében sem.
A Nemzet Adó- és Vámhivatal 2015. 02. 26-i közleménye alapján méltányosan jár el azokkal az adózókkal szemben, akik a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.”-nál vezettek értékpapír és egyéb pénzforgalmi számlát, és emiatt nem tudnak határidőben eleget tenni az adó- és járulékfizetési kötelezettségeiknek.  Méltányossági igényüket a Nemzet Adó- és Vámhivatalhoz, célszerűen az adóbevallással egyidejűleg benyújtott fizetési kedvezményre irányuló írásbeli kérelemmel kezdeményezhetik.

Bővebb tájékoztatást a Nemzet Adó- és Vámhivatal helyi adóigazgatóságaitól kaphatnak.

Tisztelettel:
Buda-Cash Brókerház Zrt. "f.a."

Vissza
­