Tájékoztatás Tisztelt Ügyfeleink számára a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.”-val szembeni követelésükkel kapcsolatban

Hírek, közzétételek

Tisztelt Ügyfeleink!

A Fővárosi Törvényszék a 24.Fpk.01-15-000918/3. számú végzésével elrendelte Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.; Cégjegyzékszám: 01 10 043344; Adószám: 12249312-1-43) felszámolását, és felszámolóként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) jelölte ki. A felszámolást elrendelő végzés közzétételének napja 2015. március 5., amely egyúttal a felszámolás kezdő időpontja.

Az adós társaság felszámolójaként az alábbiakról tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket:

A Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” ügyfeleinek az adóssal szemben fennálló követelésének kielégítését jelenleg az alábbi három jogszabály szabályozza:

1.    A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban Csődtörvény)
2.    A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban Bszt.)
3.    A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban Tőkepiaci törvény)

A Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” ügyfeleinek a fennálló követelésük kielégítésére az alábbi három forrásból kerülhet sor:

Az első forrás a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.”-nál fellelhető ügyfélvagyon.
A Bszt. jelenleg hatályos rendelkezései szerint a befektetési vállalkozás kiadja az ügyfélnek az alábbi csoportok valamelyikébe tartozó és ténylegesen fel is lelhető eszközeit:

a)    az ügyfél által a befektetési vállalkozásnál letétbe helyezett pénzügyi eszköz (pl: értékpapírok – részvény, államkötvény, stb.), illetve nyilvántartott pénzeszköz (pl.: Forint, Euró, Dollár),
b)    az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz, valamint
c)    az árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszköz a befektetési vállalkozás, illetve az árutőzsdei szolgáltató bármely, az ügyfél javára vezetett számláján.

Az eszközök kiadására akkor kerülhet sor, ha a befektetési vállalkozás által vezetett nyilvántartás és a befektetői követelések megegyeznek, és az ügyfelekkel történő elszámolást akadályozó körülmény nem merül fel.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Egysége a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.” vagyonát zár alá vette, azzal a felszámoló nem tud rendelkezni, ennek okán az ügyfélvagyon kiadása jelenleg nem lehetséges.

A második forrás a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban BEVA) által nyújtott kártalanítás, amelyet a Tőkepiaci törvény szabályoz.

A kártalanítás alapját az ügyfélnek a Buda-Cash Brókerháznál fennálló és ki nem adott követelése képezi. A BEVA kártalanítással kapcsolatos bejelentésekről, valamint a kártalanítás folyamatáról bővebb tájékoztatás a http://www.budacash.bva.hu/ oldalon található. Az igény bejelentő lapot innen is letöltheti.

Azon Tisztelt Ügyfeleink, akiknek az első pont szerinti vagyonkiadáson, valamint a második pont szerinti kártalanításon felül is követelése áll fent a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.”-val szemben, ezen követelésüket a felszámolási eljárásban hitelezői igény bejelentésével tudják érvényesíteni (harmadik forrás).

A Csődtörvény jelenleg hatályos vonatkozó rendelkezései értelmében a hitelezőknek az adóssal szemben fennálló ismert követeléseiket a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől (2015.03.05.) számított 40 napon belül kell bejelenteni (azaz 2015.04.14-ig).

Amennyiben a hitelező ezen határidőt elmulasztja, úgy a felszámolás közzétételétől számított 180 napon belül van további lehetősége követelésének bejelentésére. Ezen határidőn túl bejelentett hitelezői igények kielégítésére a felszámolás során akkor van lehetőség, ha a határidőn belül bejelentett tartozások kiegyenlítése után az adósi vagyonból van rá fedezet.
A 180 napos bejelentési határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 180 napon túli igény befogadásra lehetőség nincs.
Tekintettel arra, hogy az első pont szerinti ügyfélvagyon kiadás, valamint a második pont szerinti BEVA kártalanítás időpontja jelenleg nem ismert, azt javasoljuk Tisztelt Ügyfeleinknek, hogy a harmadik pont szerinti hitelezői igény bejelentésüket a teljes fennálló követelésükre jelentsék be az innen letölthető nyomtatványon.
A követelés jogcíme: értékpapírszámla követelés.
Az igény bejelentéshez szükséges csatolni a számlaszerződést az értékpapír- és ügyfélszámla vezetéséről. Abban az esetben, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor kérjük, az aktuális (a legfrissebb) számlakivonat másolatot feltétlenül csatolják az igénybejelentéshez. A hiányzó szerződés másolatot az itt leírtak szerint tudják megigényelni és utólagosan kérjük megküldeni a hitelezői igény bejelentéshez.

Az alábbi névre és címre kérjük postai úton megküldeni a hitelezői igényeket és a pótlólagos szerződés másolatokat.

Címzett:
Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Aki korábban a Damjanich utca 11-15. címre küldte a hitelezői igénybejelentését, annak kérelme továbbításra kerül a fent megadott címre. Ebben az esetben az igényt nem szükséges újra elküldeni.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket továbbá, hogy a hitelezői igény bejelentésükhöz kapcsolódó nyilvántartásba vételi/regisztrációs díj megfizetése alól a Bszt. felmentést ad, azaz a díj megfizetésére nincs szükség.

Budapest, 2015. április 3.

Tisztelettel,

Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.”

Vissza
­