Tájékoztatás az ügyfélvagyonok kiadásának jelenlegi helyzetéről és az új ügyfél azonosítási lehetőségről

Hírek, közzétételek

FOLYAMATOS AZ ÜGYFÉLTULAJDON KIADÁSA A BUDA-CASH-NÉL, A FELSZÁMOLÓ KÖZEL 4.000 TRANSZFERT TELJESÍTETT EDDIG

Budapest, 2015. szeptember 18. - A BUDA-CASH Zrt. „f.a.” felszámolója bemutatja az ügyféltulajdon kiadásának jelenlegi, számszerűsített helyzetét, emellett felhívja a figyelmet az ügyfelek közreműködésének fontosságára. Az ügyféljelzésekre figyelemmel a felszámoló arra is lehetőséget biztosít, hogy személyes megjelenés helyett transzfer megbízásaikat közjegyző előtt hitelesíthessék.

A felszámoló folytatja a hiánytalanul meglévő eszközök kiadását. Mintegy 2.600 ügyfél közvetlen kiértesítése megtörtént. A felszámoló közel 4.000 értékpapír-transzfert teljesített. Az eszközök kiadását késlelteti, hogy az ügyfelek egy jelentős része személyes megjelenésük alkalmával még nem rendelkezik másik értékpapírszámlával, ennek hiányában a felszámoló nem tudja azonnal végrehajtani a transzferálást. A felszámoló korábbi közleményével összhangban kéri, hogy az ügyfelek a személyes azonosításkor már rendelkezzenek értékpapírszámlával.

A brit Gain Capital mindösszesen 412.019.410 forintot, 381.897 EUR-t és 325.033 USD-t utalt a BUDA-CASH Zrt. „f.a.” hazai pénzintézetnél vezetett megbízói számláira. Ezen hiánytalanul meglévő pénzeszközök egyedileg nevesített alszámlákon voltak, erre tekintettel az érintett 509 ügyfélnek teljes egészében kiadhatóak. Eddig összesen 191.410.354 forint, 43.894 USD és 134.722 EUR kiutalást teljesítettek az ügyfeleknek, a további kifizetés folyamatosan történik. A felszámoló arra kéri mindazon ügyfeleket, akik érintettek ezen kiutalásokban, és akiket adathiány miatt nem tudott kiértesíteni, hogy feltétlenül jelentsék be aktuális elérhetőségüket az info@budacash.hu e-mail címen.

Kezdetét veszi a D150415 és a D150422 sorozatszámú, lejárt diszkontkincstárjegyek kifizetése is. Ezek a kincstárjegyek hiánytalanul megvannak, lejáratukkor pénzre konvertálta őket a számlavezető, így az érintett ügyfelek pénzben kapják vissza a diszkontkincstárjegyek értékét.

A TVK részvény-kiszorítási eljárásban az elérhető ügyfelek részére a transzferálások megtörténtek.

A felszámoló az ügyféljelzésekre figyelemmel lehetőséget biztosít az ügyfél-azonosítás távoli megvalósítására. Ehhez le kell tölteni a BUDA-CASH Zrt. „f.a.” honlapjáról, azaz a (link) oldalról a transzferálási megbízás nyomtatványt, a kitöltött nyomtatványt közjegyzővel kell hitelesíteni, majd azt ajánlott postai küldeményként a BUDA-CASH Zrt. „f.a.” címére (1118 Budapest, Ménesi út 22.) el kell küldeni. Az ily módon beérkezett megbízás alapján – amennyiben annak egyéb feltételei is fennállnak – az értékpapírok transzferálása személyes megjelenés nélkül is kezdeményezhető és elvégezhető. A transzferálási megbízás közjegyző általi hitelesítésének, valamint a postázásnak a költségei ez esetben az ügyfelet terhelik.

Tisztelettel:
BUDA-CASH Zrt. „f.a.”

Vissza
­