Tájékoztatás az osztalék kifizetésekről

Hírek, közzétételek

A FELSZÁMOLÁS SORÁN BEFOLYT OSZTALÉKHOZ IS HOZZÁJUTNAK A BUDA-CASH ZRT. „F.A.” KÁROSULTJAI

Budapest, 2015. augusztus 3. – A Buda-Cash Zrt. „f.a.” folyamatosan gondoskodik a hiánytalanul meglévő pénzügyi eszközök kiadásáról, melynek során a felszámolási eljárásban befolyt osztalékok is kiutalásra kerülnek az érintett ügyfeleknek. 712 ügyfél juthat így osztalékához.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a hiánytalanul meglévő pénzügyi eszközök kiadása folyamatosan történik.

A Buda-Cash Zrt. „f.a.” KELER-nél vezetett számlájára az alábbi részvényekhez tartozó osztalékok érkeztek be a felszámolási eljárás kezdő időpontját (2015. március 5.) követően:

  • Zwack
  • ELMŰ
  • ÉMÁSZ
  • Graphisoft
  • Norbi Update
  • Állami Nyomda

A vagyonkiadás keretében sor kerül a meglévő értékpapírok vonatkozásában a felszámolási eljárás kezdő időpontját követően a Buda-Cash Zrt. „f.a.” pénzforgalmi számlájára beérkezett osztalékok kifizetésére is. Az osztalékok kifizetésével kapcsolatban a felszámolónak az alábbiakra kell figyelemmel lennie:

Amennyiben az osztalék fizetéssel érintett értékpapír maradéktalanul rendelkezésre áll, úgy a felszámolási eljárás kezdő időpontját (2015. március 5.) megelőzően beérkező osztalékokra vonatkozóan az ügyfeleknek pénzeszköz kiadására vonatkozó igénye áll fenn. Abban az esetben, ha az ügyfelek által elhelyezett pénzeszközökben hiány mutatkozik, azaz a fellelhető pénzeszközök nem biztosítanak teljes körű fedezetet az ügyfelek pénzköveteléseinek kielégítésére, a felszámolónak a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatásokról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 136. § (4) b) pontjában foglalt rendelkezések alapján devizanemenként, a jogszabályban előírt arányosítás szerint kell az ügyfelek részére kiadnia ezen pénzeszközöket is.

A felszámolási eljárás kezdő időpontját követően a hiánytalanul meglévő értékpapírok után beérkező osztalékok nem képezik a fentiek alapján a felszámolási eljárás kezdő időpontjára megképezendő, úgynevezett pénz homogén csoportok részét, amelyből az ügyfelek csak arányosan nyerhetnek kielégítést, így az adott értékpapírral rendelkező ügyfelet illeti meg az adott értékpapír mennyiség vonatkozásában befolyt vagy esetleges még befolyó osztalék.

Azon osztalékfizetéssel érintett értékpapírok esetében pedig, amelyek nem állnak maradéktalanul rendelkezésre, az ügyfeleket az adott pénzügyi eszközre megképeztetett homogén csoport alapján létrejövő arányosan kiadható eszközök után illeti meg a fenti elvek szerint a felszámolási eljárás kezdő időpontját megelőzően, valamint az azt követően befolyt vagy esetlegesen még befolyó osztalék.

A hivatkozott rendelkezésekre tekintettel a fentebb, tételesen felsorolt részvényekkel rendelkező azon ügyfelek, akik korábban már voltak személyes adategyeztetésen a Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.”-nál, és bejelentették pénzforgalmi számlaszámukat, további teendőjük nincs, és az osztalék átutalásra kerül a részükre. Azon ügyfelek esetében pedig, akik korábban részt vettek adategyeztetésen, azonban nem ismert a pénzforgalmi számlájuk száma, ügykezelőink telefonon megkeresik őket a számlaszám megadása érdekében, így ezen ügyfeleinknek ismételten nem szükséges befáradniuk. Az osztalékfizetéssel érintett azon ügyfelek, akik még nem vettek részt személyes adategyeztetésen, az egyeztetés során kell majd megadniuk a pénzforgalmi számlájuk számát, amelyre az osztalék kiutalását kérik.

A fentiekben részletezett eljárás során a következő időszakban 712 ügyfél juthat hozzá az osztalékához.

Ezúton tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a TVK részvénykiszorítási eljárásban érintettek részére a transzferálások megkezdődtek. A folyamatban lévő vagyonkiadás során előfordult, hogy egyes ügyfeleket sem telefonon, sem a Buda-Cash Zrt. „f.a.” nyilvántartásaiban szereplő más módon nem sikerült kiértesíteni. Kérjük mindazon ügyfeleket, akik érintettek ezen kiutalásokban, hogy feltétlenül jelentsék be aktuális elérhetőségüket az info@budacash.hu e-mail címen.

Tisztelettel:

Buda-Cash Brókerház Zrt. "f.a."

Vissza
­