Sikeresen lezárult a Buda-Cash állomány-átruházása

Hírek, közzétételek

A BUDA-CASH Brókerház Zrt. "f.a." (továbbiakban: Buda-Cash) felszámolója tájékoztatja az ügyfeleket, hogy az állomány-átruházási eljárás sikeresen lezárult.

A Magyar Nemzeti Bank 2016. szeptember 2-án kelt határozata alapján a Buda-Cash és a nyilvános ajánlattételi felhívásra egyedül érvényes ajánlatot tevő között létrejött állomány-átruházási szerződés rendelkezései megfelelően befejeződtek.

Az állomány-átruházással érintett pénzügyi eszközök (192 típus) transzferálása, illetve a pénzállomány (3,36 Mrd forintnak megfelelő összeg) átutalása megtörtént.

Az állomány-átruházás keretében 11 755 ügyfél teljes kiadható értékpapír- és pénzállománya került az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. részére átadásra.

Nem került átadásra azon ügyfelek állománya, akik határidőn belül, megfelelő alakisággal egyértelmű nyilatkozatot tettek arról, hogy az NHB Bank Zrt. személyét vagy üzletszabályzatát nem fogadják el, továbbá azok, akiknek számlaegyenlege az állomány-átruházás jóváhagyásának napján negatív volt.

Az állomány-átruházással érintett ügyfelek pénzügyi eszköze és pénzeszköze az NHB Bank Zrt. kezelésébe került, azokra a továbbiakban az NHB Bank Zrt. üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak. Az állomány-átruházással érintett ügyfelek azonosítását az NHB Bank Zrt. haladéktalanul megkezdte és az ügymenet gyorsítása érdekében közvetítőket (függő ügynökök) alkalmaz.

Kérjük az állomány-átruházással érintett Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az NHB Bank Zrt. azonosítási eljárásával, a számlanyitással, és az eszközök feletti rendelkezéssel kapcsolatosan a továbbiakban az NHB Bank Zrt. által közzétett tájékoztatókat figyeljék, esetleges kérdéseikkel az NHB Bank Zrt. ügyfélszolgálatát keressék. A bank elérhetőségei a következők:

Honlap: www.nhbbank.hu
Facebook: https://www.facebook.com/NHBBank/
Zöldszám: 06-80-266-776

Amennyiben a felszámolási eljárás során a sikeres állomány-átruházást követően további pénzügyi eszközök, pénzeszközök válnak kiadhatóvá, úgy arról a felszámoló közleményben fog értesítést adni. Az eszközök kiadásáról is a felszámoló fog gondoskodni, ugyanakkor a állomány-átruházásnak ezen eszközök már nem képezik tárgyát.

Az állomány-átruházással nem érintett ügyfelek kiadható pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek (3,1 Mrd forintnak megfelelő összeg) kiadását a Buda-Cash a szabályosan kitöltött és benyújtott transzferálási és utalási megbízás alapján folytatja.

A transzferálási és utalási megbízások telefonos visszaigazoltatást követően kerülnek teljesítésre. A megbízások teljesítése folyamatos, azonban a több ezer transzfer és utalás adminisztratív bonyolításának időigénye miatt az állomány átruházást elutasító ügyfeleink további türelmét kérjük. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a negatív számlaegyenleggel rendelkező ügyfeleink transzferálási és utalási megbízásait addig nem tudjuk teljesíteni, amíg a számlájukon lévő tartozást nem egyenlítik ki.

Tisztelettel:
Buda-Cash Brókerház Zrt. "f.a."

Vissza
­