Kiadható a KBC-nél lévő vagyon

Hírek, közzétételek

A BUDA-CASH még a felszámolást megelőzően olyan külföldi letétkezelők szolgáltatásait is igénybe vette, amelyekkel összefüggésben a tisztázandó kérdések sora vagy a jogi útra terelt vita akadályt gördített a felszámoló kiadási kötelezettségének teljesítése elé. A BUDA-CASH felszámolója most a KBC Securities letétkezelőnél elérhető eszközök tekintetében folytatja a vagyonkiadást. Ennek elősegítése érdekében kiadási célú megállapodás is létrejött az NHB Bank Zrt.-vel. Ugyanakkor a Saxo Bankkal szembeni jogvita másodfokon folytatódik.

A BUDA-CASH felszámolója tájékoztatja az ügyfeleit, hogy a KBC Securities külföldi letéti helyen, az ott elérhető ügyféleszközök tekintetében folytatódik a vagyonkiadás. A érintett ügyfelek megbízásainak gyorsabb és hatékonyabb ügyintézése érdekében a BUDA-CASH az NHB Bank szolgáltatóval kiadási célú együttműködési megállapodást kötött.

A felszámoló tájékoztatja továbbá az érintett ügyfeleket, hogy a napokban postai úton értesítést kapnak a részükre kiadható pénzügyi eszközök fajtájáról és a kiadható mennyiségről. A felszámoló kiemeli, hogy a kiadási folyamat során az érintett pénzügyi eszközök után járó osztalék és kamat is kiadásra kerül. Az ügyintézés az ügyfél választása szerinti, lakóhelyéhez legközelebb eső NHB Bank fiókban történik. Az NHB Bank fiókhálózatának elérhetőségeiről a következő linken tájékozódhatnak: https://www.nhbbank.hu/bankunkrol/fiokhalozat. Az NHB Bankban leadott értékpapír transzferálási és átutalási megbízásokat a BUDA-CASH teljesíti a hatályos díjjegyzéke alapján.

A vagyonkiadással kapcsolatos további információkkal, illetve a NYESZ/TBSZ számlához kapcsolódó speciális tudnivalókkal kapcsolatosan a BUDA-CASH munkatársai telefonon és e-mailen tudnak felvilágosítást nyújtani (tel.: +36 30 503-7925, +36 30 717-2955, info@budacash.hu).

A felszámoló a külföldi letéti helyekkel összefüggésben értesíti továbbá a BUDA-CASH ügyfeleit, hogy a Saxo Bank ellen indított, a Fővárosi Törvényszék előtt folyó peres eljárásban 2018. február 16-án született – a hitelezők számára kedvező, nagyobb részben a felszámoló pernyertességét megállapító - ítélettel szemben fellebbezés került benyújtásra, emiatt a peres eljárás másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla előtt folytatódik. A felszámoló a peres eljárás jogerős befejezéséig az ítélet felszámolást érintő hatásával kapcsolatosan nem tud nyilatkozni. A BUDA-CASH felszámolója ugyanakkor hangsúlyozza, hogy továbbra is maradéktalanul képviseli a hitelezők érdekeit a külföldi letétkezelők ügyét érintő eljárásokban, így a Saxo Bankot érintő eljárásában is. A felszámoló a jogorvoslat során határozottan kitart az elsőfokú, nagyobb részbeni pernyertességet megalapozó álláspontja mellett, bízva ezáltal a további sikeres pervitelben.

Amennyiben a felszámoló mindezekkel, vagy a BUDA-CASH felszámolási eljárásával összefüggésben további információval tud szolgálni, úgy azt mind honlapján (www.psfn.hu), mind a www.budacash.hu weboldalon keresztül közlemény formájában közzé fogja tenni.

Buda-Cash Brókerház Zrt. "F.a."

Vissza
­