Buda-Cash állomány-átruházási eljárásának folytatása

Hírek, közzétételek

Buda-Cash állomány-átruházás: folytatódhat az eljárás

A BUDA-CASH felszámolója által az ügyfélvagyon kiadásának gyorsítása érdekében nyilvánosan meghirdetett állomány-átruházási eljárásban egy ajánlat érkezett. A benyújtott pályázati anyag érvényes, az ügyfelek a további teendőkről folyamatosan tájékoztatást kapnak.

A BUDA-CASH Brókerház Zrt. „f.a.” felszámolója ezúton nyújt tájékoztatást ügyfeleinek arról, hogy a 2016. január 15. napján közzétett, az ügyfélvagyon kiadásának gyorsítását célzó állomány-átruházási eljárásban egy ajánlat érkezett, a pályázat benyújtója a NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. Az ajánlat érvényes, továbbá minden tekintetben megfelel a jogszabályi és a nyilvános pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. A pályázat sikerességére figyelemmel a felszámoló megteszi az előzetes engedélyeztetéshez szükséges további lépéseket. A felszámoló emlékeztet, hogy az előzetes engedély birtokában, az állományt átvevővel megkötésre kerülő szerződés hatályba lépése előtt a BUDA-CASH közvetlen megkeresés útján, 30 napos válaszadási határidő biztosításával értesíti, egyben nyilatkoztatja az ügyfeleket arról, hogy az állomány átruházásában részt kívánnak-e venni.

Amennyiben az ügyfél nem kíván részt venni az állomány-átruházásban, abban az esetben 30 napos nyilatkozattételi határidőn belül, írásbeli nyilatkozat formájában lehetősége nyílik arra, hogy más szolgáltatót jelöljön meg.

Amennyiben az ügyfél a 30 napos nyilatkozattételi határidőn belül nem tesz nyilatkozatot, vagy hiányos nyilatkozatot tesz, úgy azt akként kell tekinteni, hogy az átvevő személyét és üzletszabályzatát elfogadta. Ez esetben az ügyfelet megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz az értesítésben megjelölt határnaptól az átvevő kezelésébe kerül, és arra az átvevő üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak. Fontos kiemelni, hogy az állomány átruházása következtében felmerülő költség, díj az ügyfélre nem hárítható át.

Tisztelettel:

Buda-Cash Brókerház Zrt. "f.a."

Vissza
­