Állomány-átruházási eljárást indít a BUDA-CASH felszámolója

Hírek, közzétételek

Állomány-átruházási eljárást indít a BUDA-CASH felszámolója

 

Budapest, 2016. január 15. – A BUDA-CASH felszámolója a mai napon közzétett hirdetményével az ügyfélvagyon kiadásának gyorsítása érdekében állomány-átruházási eljárást indított. Sikeres eljárás esetén az eljárásban való részvétel ellentétes tartalmú nyilatkozat hiányában automatikus, az ügyfelekre nézve további költséget nem keletkeztet.

A BUDA-CASH Brókerház Zrt. „f.a.” (BUDA-CASH) felszámolója a mai napon elindította a társaság befektetési szerződéses kötelezettségei állományának átruházását (állomány-átruházás). Az állomány átruházásának elsődleges célja az ügyfelek vagyonkiadásának egyszerűsítése, gyorsítása.

Az állomány-átruházási eljárást a felszámoló nyilvános ajánlattételi eljárás keretében bonyolítja le, melynek részletes szabályait a következő hirdetmény tartalmazza: nyilvanos-ajanlatteteli-felhivas-allomany-atruhazas.pdf

Az állományt átvevő befektetési vállalkozással megkötésre kerülő szerződés hatályba lépése előtt a felszámoló közvetlen megkeresés útján, 30 napos válaszadási határidő biztosításával értesíti, egyben nyilatkoztatja az ügyfeleket arról, hogy az állomány átruházásában részt kívánnak-e venni. Az állomány-átruházásban részt vevő ügyfelek részére kiadható vagyon az állományt átvevő, tevékenységi engedéllyel rendelkező, működő befektetési vállalkozás kezelésébe kerül. Az értesítés tartalmazni fogja egyebek mellett azt is, hogy az átvevő üzletszabályzata hol, mikortól és milyen formában tekinthető meg.

Amennyiben az ügyfél nem kíván részt venni az állomány-átruházásban, abban az esetben a 30 napos nyilatkozattételi határidőn belül, írásbeli nyilatkozat formájában lehetősége nyílik arra, hogy más szolgáltatót jelöljön meg, és egyidejűleg közölje az ott vezetett értékpapírszámla, értékpapír-letéti számla és a befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számla számát.

Amennyiben az ügyfél a 30 napos nyilatkozattételi határidőn belül nem tesz nyilatkozatot, vagy hiányos nyilatkozatot tesz, úgy azt akként kell tekinteni, hogy az átvevő befektetési vállalkozás személyét és üzletszabályzatát elfogadta. Ez esetben az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz az értesítésben megjelölt határnaptól az átvevő befektetési vállalkozás kezelésébe kerül, és arra az átvevő befektetési vállalkozás üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak.

Fontos kiemelni, hogy az állomány átruházása következtében felmerülő költség, díj az ügyfélre nem hárítható át.

Tisztelettel:

Buda-Cash Brókerház Zrt. "f.a."

Vissza
­