A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. közérdekű sajtóközleménye

Hírek, közzétételek

Tévesen tájékoztatták egyes sajtóorgánumok a Buda-Cash és a Quaestor károsultjait

Budapest, 2015. április 9. — A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. a sajtóban megjelent egyes téves állításokkal szemben tényszerű információkat nyújt a Buda-Cash és a Quaestor károsult ügyfeleinek.

A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit (PSFN) Kft. az egyes sajtóorgánumok téves állításaival szemben az alábbi tényszerű információkat nyújtja:

A PSFN Kft. székhelyét áthelyezte a 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. em. címre, mellyel összefüggésben — az alapító okirat módosítását követően — a cégtörvény vonatkozó rendelkezései alapján kezdeményezte a székhelyváltozás cégbíróság általi bejegyzését. A változás bejegyzéséig a Társaság kizárólag a bejegyzett korábbi székhelyét használhatta (1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.), a leveleket hivatalosan kizárólag erre a címre lehetett kézbesíteni.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a PSFN Kft. új székhelyét 2015. április 1-jén jegyezte be, mely idő-ponttól tekinthető ez a cím a Társaság bejegyzett székhelyének, és kézbesíthetőek ezen címre szabályszerűen az iratok. A székhelyváltozásra vonatkozó tájékoztatás megjelent a Társaság honlapján (www.psfn.hu). A korábbi székhelyre érkező iratok postai utánküldése a Magyar Postával kötött szerződés alapján biztosított, így valamennyi korábbi székhelyre címzett levelet megkap a PSFN Kft.

Az átirányítást a PSFN Kft. mindaddig fenntartani szándékozik, amíg okkal feltételezhető, hogy küldemé-nyek érkeznek vagy érkezhetnek a korábbi székhelycímre. Ezek alapján nem felel meg a valóságnak bár-mely arra vonatkozó feltételezés, hogy a korábbi székhelyre címzett hivatalos levél elveszhet, azok biztonságban vannak.

A PSFN Kft. székhelyének megváltozása nem érinti a régi székhelyre megküldött hitelezői igénybejelentéseket, mivel a PSFN Kft. gondoskodott arról, hogy a bármely címre megküldött postai küldeményeket feltétlenül megkapja. A fentiek alapján tehát a postai küldemények az alábbi címek bármelyikére feladhatóak:

  • 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. (régi cím),
  • 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. emelet (új cím), valamint
  • a BUDA-CASH Brókerház Zrt. és a QUAESTOR Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt. címére is.

A BUDA-CASH Brókerház Zrt. felszámolást elrendelő végzést a bíróság tette közzé, ebben felhívta a hitelezők figyelmét a hitelezői igénybejelentésre, és annak a vonatkozó törvény szerinti 40 napos határidejére. A felszámoló ugyanakkor fontosnak tartotta az ügyfelek korrekt tájékoztatását, ezért mind az adós cég honlapján, mind az egyenleg egyeztető levél mellékleteként, mind pedig a telefonos kommunikációja során felhívta az ügyfelek figyelmét a pontos határidőre, azaz 2015. április 14-ére.

Tehát a hitelezői igények 40 napos határidőben való bejelentésére nyitva álló határidő 2015. április 14. napján telik le. Ez azt jelenti, hogy az eddig a napig postára adott hitelezői igények határidőn belüli igény-ként kerülnek nyilvántartásba.

A hitelezői igények bejelentésére használható nyomtatványminta természetesen megtalálható a Buda-Cash Zrt. „f.a.” honlapján, ennek használata azonban nem kötelező.

A PSFN Kft. felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy az április 14-ei határidő a hitelezői-igénybejelentés jogszabály szerinti határideje, az április 24-ei határidő pedig az ügyfélkövetelések március 4-i egyenlegének egyeztetésére nyitva álló határidő. Azaz, a sajtó egy része tévesen keverte össze a dátumokat. Tehát április 14-ig csak a követelés tényét és ennek igazolását kell bejelenteni, de az adatok a későbbiekben még pontosíthatók.

A QUAESTOR Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt felügyeleti biztosának kirendelésével kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a felügyeleti biztosok kirendelésével és tevékenységével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket az MNB tv. határozza meg. A PSFN Kft.-t nem kötelezi jogszabály a felügyeleti biztosi névjegyzékből történő kiválasztásra. A QUAESTOR Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt.-hez kijelölt felügyeleti biztos mindenben messzemenően megfelel a jogszabályi előírásoknak és szakmai tapasztalata alkalmassá teszi a feladat színvonalas ellátására. Kiválasztásánál kifejezetten szempont volt, hogy nincs közvetlen befektetési piaci érintettsége.

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.

Vissza
­