Adatmódosítási tájékoztató

Egyéb kategória

Tisztelt Ügyfelünk!

Adatmódosításra irányuló kérelmét a módosítási adatlap formanyomtatványon áll módunkban befogadni.

Kérjük, a nyomtatványt az alábbiak szerint szíveskedjenek kitölteni kék színű golyóstollal:

-    csak a módosítandó adatot felvezetve (pl. ha a lakcím módosult, akkor csak a „Lakcím/székhely” rovatot töltse ki, a többit nem kell)
-    eredeti aláírásával ellátva
-    személyi igazolványának (vagy útlevelének, vagy vezetői engedélyének) és lakcímkártyájának másolatát csatolni
-    két tanú aláírásával hitelesítve (feltüntetve a tanúk nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát)

Céges adatmódosításnál továbbá szükséges csatolni:

-    30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot (cégbíróság vagy közjegyző által hitelesített)
-    közjegyző által készített Aláírási címpéldány másolatot (az ügyvéd által kiállított aláíró-minta nem elfogadható).
-    Az aláírásra jogosulttól a személyi igazolványának (vagy útlevelének, vagy vezetői engedélyének) ÉS lakcímkártyája MINDKÉT OLDALÁNAK másolatát. (Lehetőleg azon okmányok másolatát csatolják, melyek az aláírási címpéldányon is szerepelnek).

A nyomtatványt a BUDA-CASH részére postai úton küldjék vissza, vagy ügyfélszolgálati irodánkban személyesen is benyújthatják.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a fenti kérelmet és kapcsolódó iratokat e-mailben nem áll módunkban elfogadni.

Levelezési cím: Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.”  1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.
Borítékra kérjük ráírni: Adatmódosítási kérelem

Az adatmódosítás csak ebben az esetben kerülhet sikeres feldolgozásra!

Tisztelettel:  Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.”

Vissza
­